Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Gångstig och träd Gökhöjden

Gökhöjdens vandringsled

Gökhöjden är beläget i södra delarna av tätorten Vålberg. Vandringsleden startar i närheten av Älvenäs IP eller uppe i bostadsområdet Gökhöjden. Leden är inte en rundslinga.

Ledens längd

Längd: 1,1km

Karta

Fakta om vandringsleden

Svårighetsgrad

Medel

Ta dig dit

Tillgänglig med buss

Intresserad av

Korta leder (0-3km)

Tillgänglighet

Leden är inte tillgänglighetsanpassad.

Djur och natur

Gökhöjdens skog är en variationsrik äldre tallskog på ett lav- och mossklätt berg. Bergets nordvästra del är en stark sluttning med klippblock och branter, nedanför sluttningen finns en stor bäck som slingar sig fram i en naturskyddad lövskog som nedströms möter grova granar. Slutligen når leden fram till en lövskog strax söder om Älvenäs idrottsplats.

Kombinera med Bålbergets vandringsled

Bålbergets vandringsled i naturreservatet med samma namn ligger i närheten. Så kombinera gärna lederna och få en längre tur.

Hitta hit

Du kan starta vandringsleden i närheten av Älvenäs IP eller uppe i bostadsområdet Gökhöjden.

Du kanske också är intresserad av

Strandkant vid tallskog

Dansarebacken

Dansarebacken består av två lövrika skogsområden som ligger nära varandra. Skogarna i reservatet har haft mycket liten påverkan av mänsklig aktivitet och med tiden har de därför utvecklat höga naturvärden.

Naturreservat

Vandringsleder

Utsikt över gröna fält med regntunga moln längre bort

Hovlanda

På Arnön söder om Väse ligger Hovlanda, ett fågelrikt område som är välbesökt av fågelskådare och andra naturintresserade.

Vandringsleder

Vattendrag med mycket stenar

Nedre Prostgårdsälvens naturreservat

Naturreservatet Nedre Prostgårdsälven utgörs av en skogsbevuxen, betad ravin kring Prostgårdsälvens nedre del. Betet har skapat en varierad skog med luckor.

Naturreservat

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-02-19

Hittade du det du sökte på sidan?