Gångstig och träd Gökhöjden

Gökhöjdens vandringsled

Gökhöjden är beläget i södra delarna av tätorten Vålberg, längs Norsälvens västra strandkant.

Ledens längd

Längd: 1,1km

Karta

Fakta om vandringsleden

Svårighetsgrad

Medel

Ta dig dit

Tillgänglig med buss

Intresserad av

Korta leder (0-3km)

Vandringsleden på Gökhöjden startar i närheten av Älvenäs IP eller uppe i bostadsområdet Gökhöjden. Leden är inte en rundslinga.

Tillgänglighet

Leden är inte tillgänglighetsanpassad.

Djur och natur

Gökhöjdens skog är en variationsrik äldre tallskog på ett lav- och mossklätt berg. Bergets nordvästra del är en stark sluttning med klippblock och branter, nedanför sluttningen finns en stor bäck som slingar sig fram i en naturskyddad lövskog som nedströms möter grova granar. Slutligen når leden fram till en lövskog strax söder om Älvenäs idrottplats.

Hitta hit

Du kanske också är intresserad av

Strandkant vid tallskog

Dansarebacken

Dansarebacken består av två lövrika skogsområden som ligger nära varandra. Skogarna i reservatet har haft mycket liten påverkan av mänsklig aktivitet och med tiden har de därför utvecklat höga naturvärden.

Naturreservat

Vandringsleder

Utsikt över gröna fält med regntunga moln längre bort

Hovlanda

På Arnön söder om Väse ligger Hovlanda, ett fågelrikt område som är välbesökt av fågelskådare och andra naturintresserade.

Vandringsleder

Vattendrag med mycket stenar

Nedre Prostgårdsälvens naturreservat

Naturreservatet Nedre Prostgårdsälven utgörs av en skogsbevuxen, betad ravin kring Prostgårdsälvens nedre del. Betet har skapat en varierad skog med luckor.

Naturreservat

Vandringsleder

Taggar för sidan

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2023-06-07

1 Oktober 2023