Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Stig genom lövskog

Bålbergets naturreservat

Bålberget är en skogbevuxen höjd omgiven av villabebyggelse i alla riktningar som är belägen i Älvenäs i Vålberg. Det finns en vandringsled som är två kilometer lång.

Ledens längd

Längd: 2 km

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Informationstavlor längs leden

Svårighetsgrad

Medel

Ta dig dit

Parkering

Intresserad av

Korta leder (0-3km)

Rik flora

Naturvärden

Skogen i området är varierad med en blandning av hällmarkstallskog, blandskog och lövskog. Det ger möjlighet till många olika upplevelser. I vissa delar utgörs terrängen av block och berghällar och i andra delar är det frisk mark med blåbärsris, medan det i sluttningarna är rikare mark med mycket vitsippor på våren. Naturvärdena är främst knutna till de lövrika bestånden i sydsluttningen. Där finns gott om hassel, men också asp, björk, sälg och ung lönn.

Vandringled

På Bålberget finns det en markerad vandringsled som är 2 km lång. Det finns också en grillplats.

Tillgänglighet

Leden är inte tillgänglighetsanpassad.

Hitta hit

Bålbergets naturreservat ligger i Älvenäs, Vålberg och går att nå från flera olika håll. Du kan till exempel ansluta till vandringsleden från Stockeldsvägen, Ingenjörsvägen, Silkesvägen och Vårdkasvägen.

Du kanske också är intresserad av

Lövskog sett från vattnet

Kaplansholmen, naturreservat

Kaplansholmen är en ö med rikt fågelliv. Här häckar bland annat mindre hackspett. Ön ligger i den del av Klarälvens aktiva delta som är minst påverkad av mänsklig aktivitet.

Naturreservat

Vandringsleder

Två skäggdoppingar i vatten

Djupdalens fågeltorn

Från fågeltornet kan du ta del av det rika fågellivet i våtmarken vid Djupdalen. Här har både vanliga arter och en del för Karlstadstrakten mer ovanliga fåglar kunnat beskådas. Det finns ingen vandringsled.

Vandringsleder

Sjön Panken

Panken

Strax väster om Väse kyrka ligger sjön Panken. Det är en grund och näringsrik slättsjö omgiven av strandängar. Panken omges av spännande kulturmiljö och vacker natur, och från fågeltornet kan man se många olika fågelarter.

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?