Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Rött torp bakom några träd

Onsön

Onsön är en skärgårdsö inom Segerstads naturreservat med fina badplatser och flera stigar att gå på i vattennära skogsmiljö. Du kommer hit med båt eller genom att vada genom vatten till fots.

Ledens längd

Längd: Det finns ingen markerad led

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Rastplats

Brygga

Svårighetsgrad

Lätt

Ta dig dit

Tillgängligt med egen båt

Intresserad av

Vackra vyer

Spår av historien

Nås med båt

En skärgårdsö med stigar att ströva på

I den nordöstra delen av Segerstads skärgårds naturreservat ligger ön Onsön. Onsön är en 88 hektar stor skärgårdsö i Vänern med fina platser att bada, främst på öns södra och östra sida. Över ön finns även flera stigar att gå runt på i varierande skogsmiljö med områden av både barrskog och lövskog, vilket möjliggör för en härlig utflyktsdag. Här är tyst och lugnt och ett bra ställe att uppleva tysthet och rofylldhet.

Gammalt torp

På västra sidan om ön äger kommunen ett gammalt torp som vittnar om kulturmiljön från äldre tider och här finns ett stockbord och två sittbänkar. På ön finns också några privata stugor.

Ta båten eller gå genom vattnet

Till Onsön kan man ta sig med båt. En brygga med cirka 2,5 meter vattendjup finns på öns norra sida. Vid öns östra och nordöstra sida finns även möjlighet att lägga till längs klipporna. Det går också att ta sig till ön till fots över Onsösundet från Segerstads vandringsled, men man behöver då gå en bit genom vattnet. Vattenståndet varierar men höga stövlar räcker sannolikt för att hålla dig torrskodd.

Djur och natur

Ön ligger i Vänerns skärgård och täcks mestadels av skog. En stor del av ön består av barrskog med mestadels tall och gran, men på den östra sidan vid torpet finns en del med lövskog bestående av flera olika lövträd, till exempel björk, rönn, skogslönn och ask. Runt och på ön går att se en hel del fågelarter och några som setts är gråhäger, gråtrut, storskarv, havsörn och gluttsnäppa.

Hitta hit

Med bil från Karlstad tar du dig till Segerstads naturreservat genom att åka E18 mot Oslo och svänga av efter ca 12 km vid skyltning mot Segerstad på väg 550. Därefter följer du vägen du vägen i ca 3 km innan du svänger vänster in på väg 549 och fortsätter ca 10 km förbi Hanevik, Aspberg och Bråte. Följ skyltning mot naturreservatet och du kommer att ledas till parkeringsplatsen vid vandringsleden.

Från parkeringsplatsen för Segerstads vandringsled följer du den tillgänglighetsanpassade leden österut tills den tar slut efter ca 1,3 km vid en stuga. Efter stugan följer du vandringsleden ca 150 meter och svänger sedan på en stig till vänster mot Onsösundet och går genom vassen och vattnet för att nå Onsön.

Du kanske också är intresserad av

Lövskog sett från vattnet

Kaplansholmen, naturreservat

Kaplansholmen är en ö med rikt fågelliv. Här häckar bland annat mindre hackspett. Ön ligger i den del av Klarälvens aktiva delta som är minst påverkad av mänsklig aktivitet.

Naturreservat

Vandringsleder

Vattendrag med mycket stenar

Nedre Prostgårdsälvens naturreservat

Naturreservatet Nedre Prostgårdsälven utgörs av en skogsbevuxen, betad ravin kring Prostgårdsälvens nedre del. Betet har skapat en varierad skog med luckor.

Naturreservat

Vandringsleder

Magisk liten vattenspegel i granskog

Styggvrån

Naturreservatet Styggvrån är ett naturskogsområde inom storområdet Örten med mycket höga naturvärden.

Naturreservat

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?