Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Stig längs Mangen

Vildmarksleden i Molkom

Mellan Molkom och sjön Mången går Vildmarksleden, en vandringsled med vildmarkskänsla och omväxlande natur i kuperad terräng. Leden går längs rasbranter med intressanta växter, utefter Prostgårdsälven och genom intressanta kulturmiljöer.

Ledens längd

Längd: 4 km och 13 km

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Grillplats

Rastplats

Informationstavlor längs leden

Svårighetsgrad

Medel

Ta dig dit

Tillgänglig med buss

Parkering

Intresserad av

Spår av historien

Medellånga leder (4-8km)

Långa leder (9+ km)

Rik flora

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i vandringsleden, särskilt när det blåser. Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp är det för närvarande många granar som står och dör i vandringsleden. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst. Vi tar bort de allra farligaste träden vid rastplatser och leder efter hand. Vänligen respektera eventuella avspärrningar.

Börja i Molkom eller vid Sjön Mången

Vildmarksleden är 13 kilometer lång och du kan själv välja om du vill starta din vandring vid Molkom eller vid sjön Mången. Leden går genom variationsrika naturmiljöer. Längs leden finns informationstavlor som berättar mer om naturen och kulturmiljön i området. Terrängen är kuperad och grova skor rekommenderas. Leden är inte framkomlig med barnvagn eller rullstol.

Om du vill ge dig ut på en längre tur kan du vid sjön Mången fortsätta på Brattforsleden, som är en lång markerad vandringsled genom Brattforsheden. Den kortare turen Prostgårdsslingan är en del av Vildmarksleden som är cirka 4 kilometer lång och börjar i Molkom längs väg 240. En skylt med hänvisning till parkeringen finns vid vägen.

Växter och natur

Vildmarksleden passerar Jönsberget, ett berg som har inslag av Hyperit. Hyperit är en hård, mörk bergart som ger upphov till näringsrik mark, vilket i sin tur ger en speciell flora. Här växer bland annat blåsippor och hassel.

Kulturmiljö

Längs vandringsleden passerar du rester av kolbottnar där träkol framställdes förr i tiden. Efter halva vägen passerar du Lindfors, ett samhälle som har en rik brukshistoria där du kan finna flera spår efter till exempel järnframställningen som fanns längs vattendraget. Du passerar också rester av den så kallade Bosjöbanan, en smalspårig järnväg som gick mellan Lindfors och Bosjön.

Hitta hit

Molkom ligger tre mil från Karlstad, utefter väg 63 mot Filipstad. Om du kör bil, passera Molkom och sväng sedan vänster in på väg 240 mot Hagfors. Det finns skyltning mot Vildmarksleden från vägen. Sjön Mången ligger mellan Molkom och Filipstad. Informationstavlor och parkeringsplatser finns på båda startplatserna, det vill säga vid Molkom och sjön Mången.

Det går även att ta sig till och från leden med buss. Värmlandstrafik har hållplatser i början och slutet av leden.

Till Värmlandstrafik Länk till annan webbplats.

Du kanske också är intresserad av

Bergviks udde

Bergviks udde

Bergviks udde är ett riktigt smultronställe strax väster om Karlstad. Här kan du koppla av omgiven av gammal hällmarkstallskog eller sitta på klipporna och njuta av utsikten över Vänern. Miljön utgör en skarp kontrast till stadspulsen i det närbelägna Bergviks köpcentrum.

Vandringsleder

Stig i skogen som leder upp på en höjd

Tyrskogen

I Tyrskogen finns två vandringsleder, flera motionsspår, ett utegym och tre grillplatser. Den ena vandringsleden är tillgänglighetsanpassad och går intill en stor damm.

Vandringsleder

Stig i skogen längs en bäck

Acksjöleden

Några kilometer norr om Molkoms tätort ligger natursköna Acksjön. Här kan du vandra längs Acksjöleden i omväxlande natur med vildmarkskänsla.

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?