Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Broöppning

För att ta dig sjövägen till Inre hamn måste du passera Våghusbron. Har du en större båt kan du behöva broöppning. Våghusbron har fri höjd 4,5 meter vid normalt vattenstånd i Vänern.

Brons höjd

Våghusbron har fri höjd 4,5 meter vid normalt vattenstånd i Vänern.

Våren 2024

Under våren, 1 april till 26 maj, har vi inga fasta broöppningstider. Kontakta Securitas för broöppning på telefonnummer 070-298 88 77.

Fasta tider 2024

Under perioden 27 maj till 1 september 2024 öppnas bron på fasta tider alla dagar i veckan. Utanför gästhamnens öppettider måste du ringa Securitas och meddela att du önskar öppning. Observera att den öppningen endast kan ske enligt de fasta tiderna nedan. Telefonnummer till Securitas och mer information om under vilka perioder detta gäller hittar du längre ner på sidan.

Bron öppnas följande tider

Klockan 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.20, 20.00, 21.30.

30 maj till 26 juni är öppettiderna på gästhamnskontoret måndag till fredag klockan 08.00-17.00, lördag och söndag klockan 08.30-19.00.

På midsommarafton är öppettiderna klockan 08.00-17.00.

Utanför gästhamnens öppettider måste du ringa Securitas och meddela att du önskar öppning. Ring Securitas på telefon 070-298 88 77. Ring gärna i god tid innan.

Perioden 26 juni till 20 augusti är öppettiderna i Gästhamnen klockan 06.30-21.30 måndag till söndag, under denna period ombesörjer gästhamnskontoret öppningen av Våghusbron.

21 augusti till 3 september är öppettiderna på gästhamnskontoret måndag till söndag klockan 08.00-17.00.

Utanför gästhamnens öppettider måste du ringa Securitas och meddela att du önskar öppning. Ring Securitas på telefon 070-298 88 77. Ring gärna i god tid innan.

Vid behov av öppning efter ordinarie broöppningstider, klockan 22.00-07.00, kontakta Securitas på telefonnummer 070-298 88 77.

Kontakta Securitas för broöppning på telefonnummer 070-298 88 77. 

Under vintern är Inre hamn stängd. Det sker ingen broöppning.

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida