Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bryggor på kommunal mark

Det är inte tillåtet att ha privata bryggor på kommunal mark. Utredning pågår för att se över markförhållanden och slutligen ta fram en detaljplan som reglerar om och i så fall var kommunala bryggor kan anläggas i Klarälven i framtiden. I väntan på en permanent lösning har kommunen lagt i tillfälliga bryggor vid Romstad och Sommarro.

Ej tillåtna bryggor har tagits bort

Ett stort antal privata enskilda bryggor har byggts utefter Klarälvens stränder. De allra flesta har byggts utan tillstånd från fastighetsägaren, utan strandskyddsdispens och på platser där det enligt detaljplan är "öppet vatten" och där sådana anläggningar inte får byggas. Därför har Karlstads kommun tagit bort de otillåtna bryggorna och i några fall tagit över några bryggor som nu är öppna för alla.

Nya bryggor vid Romstad och Sommarro 2021-2024

Eftersom behovet av båtplatser är stort i Karlstad jobbar kommunen med att hitta en permanent lösning för att kunna ha bryggor i Klarälven som är till för alla. Arbete pågår nu med att ta fram geotekniska undersökningar för att kontrollera markförhållanden och med att ta fram en detaljplan som ska reglera om och var det ska finnas permanenta bryggor i Klarälven. Eftersom det här arbetet har dragit ut på tiden har vi lagt i bryggor som en tillfällig åtgärd för att tillgodose de akuta behoven av båtplatser. Som det ser ut nu ska bryggorna ligga kvar i tre år och sedan får vi se vad de geotekniska undersökningarna och detaljplanen ger för möjligheter till en långsiktig lösning.

Kommunens båtplatskö

Bryggorna tillhör kommunens båtplatskö. Är du intresserad av en plats behöver du anmäla dig till båtplatskön.

Plan för hantering av bryggor

Kommunen har tagit fram en policy som syftar till att tydliggöra hur vi ska hantera frågor som rör enskilda bryggor på kommunal mark och hur vi kan tillgodose behovet av båtplatser och bryggor samt utveckla båtliv och öka allmänhetens tillgänglighet till stränder. Till policyn är det knutet en handlingsplan och riktlinjer för kommunens hantering av frågor som rör bryggor på kommunal mark.

Dokument

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida