Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hamnmyndighet

Karlstads kommun är hamnmyndighet med ansvar för Karlstads hamnar och kajer.

Karlstads hamnmyndighetsområde sträcker sig genom hela Klarälvsdeltat. Förutom inre hamn finns även yttre hamn, som sköts av Vänerhamn och mindre småbåtshamnar. Alla kajkanter runtomkring Karlstad tillhör hamnområdet som kommunen ansvarar för.

Det är hamnmyndigheten som beviljar tillstånd för yrkestrafik, större båtar och skepp som vill lägga till vid kaj i Karlstads hamnområden.

Större båtar och skepp ska ansöka om tillstånd för att lägga till i Karlstad.

Dokument

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida