Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stadsodling på kommunal mark

Om du är intresserad av att odla, kom med ett förslag till Karlstads kommun. Vi gör en bedömning av platsen. Om platsen är möjlig för odling så tecknas ett skötselavtal med din odlarförening eller organisation.

Kontakta oss med förslag

Om du är intresserad av att odla på kommunal mark, kom med ett förslag till oss. Kontakta oss via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller mejl karlstadskommun@karlstad.se

Kommunens och odlarföreningens ansvar

Både kommunen och odlarföreningen har sina egna ansvarsområden när det gäller odling på allmän plats. Kommunens ansvar är att upprätta ett skötselavtal.

Odlarföreningens ansvar för området är att ställa i ordning området, hålla ordning och reda, ta hand om renhållning och bevattningen. Föreningen står även för sanitära faciliteter och att återställa området om eller när verksamheten avvecklas.

Ordningsregler och vad du får odla

Det är tillåtet att odla blommor, kryddor, bär, grönsaker och rotfrukter i form av örtarter eller buskar på kommunal mark. Dessa odlingar kan se ut på olika sätt men de får inte täckas över med plast och inte inhägnas med låst grind. Det som odlas får inte säljas, men det är tillåtet med skördefest, växtbytardag och liknande evenemang.

Det är förbjudet med trafik utanför allmän gata/väg och användandet av konstgödsel eller andra kemiska bekämpningsmedel är också förbjudet.

Att tänka på

I Sverige finns det lagar och regler för odling på kommunal mark. Bland annat finns det regler för kompostering av trädgårds- och matavfall, sophämtning, nedskräpning, försäljning och kemiska produkter.

Sidan publicerad: 2022-11-08

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?