Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Förslag om hundrastgård på Stockfallet

En förening har visat intresse av att driva en hundrastgård på Stockfallet. Det finns ett förslag på område i skogen där gården kan ligga. Boende i närheten har nu möjlighet att lämna sina synpunkter. Svara på enkäten senast 7 april.

Vad det skulle innebära

Om hundrastgården blir verklighet innebär det att området blir inhägnat och föreningen kommer att ansvara för säkerheten och att hålla ordning och reda. Ingen avverkning kommer att ske till följd av detta utan alla träd kommer att stå kvar. Alla ska fortsatt ha tillgång till området även om man inte är medlem i föreningen som vi har avtalet med. Karlstads kommun kommer inte att ha någon del i skötseln eller driften av hundrastgården.

Hundrastgården skulle vara ca 1000m2 stor.

Så hanteras svaren

Svaren på enkäten kommer att sammanställas under april 2024. De kommer att vara ett underlag för tjänstepersonerna på teknik- och fastighetsförvaltningen inför att beslut fattas under våren. Enkätsvaren har en rådgivande funktion och beslutet kommer att publiceras på den här sidan när det är fattat.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida