Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Förslag om hundrastgård på Stockfallet

En förening har visat intresse av att driva en hundrastgård på Stockfallet. Kommunen har nu beslutat att inte gå vidare så det blir ingen hundrastgård på den föreslagna platsen.

Bakgrund

Boende på Stockfallet har under våren 2024 haft möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag om att kommunen skulle teckna ett avtal med en förening som vill anlägga en hundrastgård i området.

Resultatet från enkätundersökningen

103 personer svarade på enkäten varav 52 procent svarade att de inte vill ha en hundrastgård och 48 procent svarade att de tyckte att en hundrastgård skulle gå bra. Vi frågade hur viktigt man ansåg att det var att det egna alternativt blev valt. Där kunde vi se att det var viktigare för de som var emot hundrastgården att den inte blev till än det var viktigt för det som tyckte att hundrastgården kunde byggas att den blev till.

Blir ingen hundrastgård

Utifrån det resultatet kommer vi inte arrendera ut mark men vi ställer oss positiva till nya förslag från föreningar.

Sidan uppdaterad: 2024-04-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida