Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Illustration av Östra Drottninggatan med en smalare gata, träd på sidorna och cykelbana.
Illustration av hur östra delen av Drottninggatan ska se ut när den är ombyggd. En smalare gata till förmån för bredare trottoarer på båda sidorna samt en cykelbana på norra sidan. Och mer grönska än idag skapar en trevligare entré till centrala Karlstad. Illustration: Funkia AB

Illustration av hur östra delen av Drottninggatan ska se ut när den är ombyggd. En smalare gata till förmån för bredare trottoarer på båda sidorna samt en cykelbana på norra sidan. Och mer grönska än idag skapar en trevligare entré till centrala Karlstad. Illustration: Funkia AB

Tingvallastaden - östra Drottninggatan får ny gestaltning

Östra delen av Drottninggatan, mellan Östra Torggatan och Eneströmsgatan, ska byggas om för att skapa bättre trafikflöde, bredare trottoarer, ett cykelstråk och mer grönska. Byggnationen startade i augusti 2023 och beräknas vara klar hösten 2024.

Kontakt till projektet

Har du frågor om projektet går det bra att kontakta oss på mejl drottninggatan@karlstad.se

Få ett mejl när vi uppdaterar sidan!

Genom att prenumerera på sidan får du ett mejl när vi uppdaterar informationen om bygget på östra delen av Drottninggatan.

Hantera prenumeration

Vad innebär projektet?

Målet är att göra Drottninggatan till en trevlig entré till centrumkärnan från öster, men också att skapa ett bättre flöde för trafiken. Det ska bli bredare trottoarer, ett cykelstråk på norra sidan av Drottninggatan och mer grönska. Det kommer även att bli plats för parkeringar och lastplatser.

I korsningen Drottninggatan/Östra Torggatan planerar vi för en mindre rondell. Gatan kommer också att utformas på ett bättre sätt för att ta hand om och leda bort skyfall. Vi kommer även att passa på att byta olika ledningar i gatan när vi bygger om, såsom vatten- och dagvattenledningar, el och fjärrvärme/fjärrkyla.

Ett utsnitt av vad östra delen av Drottninggatan ska innehålla efter ombyggnationen.

Aktuellt mars-april 2024

Drottninggatan

Här pågår arbetet med schakter och ledningar på den norra sidan av gatan, mellan Södra Kyrkogatan och Östra Torggatan. Gatan är enkelriktad så att endast trafik i östlig riktning tillåts. Lastzonen på andra sidan gatan har bytt plats så att den hamnar i höjd med porten intill Drottninggatan 6.

I slutet av maj stängs sedan gatan helt för trafik, mellan Östra Torggatan och Södra Kyrkogatan. Då arbetar vi med ledningar som ligger mitt i gatan vilket gör att biltrafik inte får plats. Gående kommer ta sig fram hela tiden. Även korsningen med Södra Kyrkogatan kommer att stängas i samband med detta. Undantag kommer att göras i vissa skeden för boende och transporter in på den södra delen av Södra Kyrkogatan.

Södra Kyrkogatan, södra delen

Här startar vi arbetet med schakterna vecka 13 i delen närmast korsningen med Drottninggatan. Då öppnar vi upp in- och utfarten mot Hamngatan igen för dig som har parkering på denna del av Södra Kyrkogatan. Vi startar alltså arbetet i korsningen med Drottninggatan och arbetar oss sedan i riktning mot Hamngatan.

Parkeringar stängda

Under arbetet så kommer parkeringar på innergårdar och i garage bli berörda när de djupa och breda ledningsschakterna passerar infarterna. För Södra Kyrkogatan gäller detta för tre fastigheter (Monitorn 5, Karlsvik 1, Monitorn7&9) och vi arbetar för att hitta tillfälliga lösningar för alla som behöver det under byggtiden. Exakt vad som gäller för just din parkering och sophantering får du närmare information om av din fastighetsägare, de har fått information kring detta av oss.
Vi behöver svar senast 24 mars kring eventuell ersättningsparkering, om vi inte får svar utgår vi från att din bil kan stå kvar på parkeringen/i garaget under tiden infarten är stängd. Har du frågor eller vill ha hjälp så kontakta oss på mejl dottninggatan@karlstad.se.

Arbetet pågår till början av juli.

Södra Kyrkogatan, norra delen

Här pågår ledningsarbetet sedan några veckor. Arbetet har gått som planerat förutom att vi har varit tvungna att ta bort lite berg som kom fram i schakterna, men det har gått smidigt och ska nu vara borta.

Trottoaren på den västra sidan (närmast Scandic) är avstängd och att gående hänvisas till den östra sidan av gatan. Arbetet pågår till början av juli.

Korsningen Drottninggatan/Östra Torggatan

Denna korsning stängs helt för genomfartstrafik efter semestern då en rondell ska byggas i korsningen. Arbetet pågår preliminärt till och med oktober. När korsningen är stängd augusti till oktober kommer inga leveranser kunna ske från Östra Torggatan och in på Drottninggatan västerut (gågatan). Vi kommer istället att hänvisa transporter via Västra Torggatan under denna tid. Leveranser kommer kunna ske på Östra Torggatan både från norr och från söder, men med bilar som kan vända på gatan innan vårt arbetsområde. Leveranser behöver alltså ske med mindre bilar/lastbilar.

Observera att tidplanen kan komma att ändras.

  • I augusti började rivningsarbeten och grävning för fjärrvärme och fjärrkyla. Då började även byte av vatten- och dagvattenledningar från Bilan på Drottninggatan fram till Södra Kyrkogatan, samt på Eneströmsgatan fram till Karlbergsvägen. Arbetet på Eneströmsgatan är klart och gatan öppnar klockan 13 den 10 november (grönt område i kartan nedan).
  • På Drottninggatan fortsätter arbetet med ytskiktsarbeten fram till och med december. Korsningen Eneströmsgatan/Karlbergsgatan görs eventuellt i ett senare skede. Under vintern pågår ledningsarbeten i gräsytan mellan Hagaleden och hotell Bilan, inga fastigheter påverkas av arbetet. Arbetet startar i månadsskiftet november/december. Hamngatan kommer att bli något avsmalnad förbi arbetsområdet, men framkomlig (röd markering i kartan nedan).
  • Etapp 2, från Södra Kyrkogatan till och med en ny rondell i korsningen med Östra Torggatan startar först i vår och pågår en stor del av hösten. Byggnationen av rondellen i korsning Drottninggatan/Östra Torggatan kommer att ha stor påverkan på trafiken, ingen fordonstrafik kommer kunna passera denna korsning under byggtiden. Byggnationen startar efter semestern 2024 och pågår drygt två månader.
Karta över etapper vi kommer arbeta i i prejoekt östra Drottninggatan
Grönt område - byggnation pågår preliminärt fram till och med vecka 45. Rött område - arbete pågår under hösten 2023 och vintern 2024. Blått område - byggnationen startar våren 2024 och pågår till och med hösten.

Tidplan

  • Våren 2023 pågår projektering och dialog med berörda.
  • Byggstart augusti 2023.
  • Klart hösten 2024

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun, Infrakraft är entreprenör.

Kommunens kontaktperson:

Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-04

Hittade du det du sökte på sidan?