Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Skiss Väse förskolebyggnad
Skiss på förskolebyggnaden. Namnet på bilden är felaktigt, det ska vara Björkdungens förskola. Framtagen av Sweco.

Skiss på förskolebyggnaden. Namnet på bilden är felaktigt, det ska vara Björkdungens förskola. Framtagen av Sweco.

Väse - ombyggnad och renovering av Björkdungens förskola

Björkdungens förskola har fått nya lokaler. En befintlig lokal har renoveras och byggts om för att anpassas efter verksamhetens behov. Förskolan har även fått en ny fin utemiljö.

Om projektet

Under 2019 köpte teknik- och fastighetsförvaltningen en av fastigheterna på Väse-Lund 1:90. Byggnaden hade tidigare använts som förskola, men de senaste åren stått delvis tom och oanvänd. Man beslutade att lokalerna skulle renoveras och byggas om för att sedan ersätta de tillfälliga paviljonger som används som förskolelokaler till Björkdungens förskola i Väse de senaste åren.

Tre avdelningar

Den omkring 600 kvadratmeter stora byggnaden har totalrenoverats för att ge plats åt tre avdelningar förskoleverksamhet och ett serveringskök. Två avdelningar av förskolans verksamhet håller till i skolan som ligger intill förskoletomten.

Generös utemiljö

I samband med renoveringen gjorde man även iordning en lekyta i anslutning till förskolan med mycket inslag av naturmaterial. Gården är sedan tidigare försedd med ytor där det finns skuggiga miljöer, öppna lekytor, sandlek och gungor. Träd och växter bidrar till att skapa lekplatser och krypin. På kvällar och helger kan gården användas av allmänheten.

Tidplan

  • Byggstart mars 2021.
  • Klart december 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Renovering och ombyggnad av Väse förskola

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem har byggt:

Karlstads kommun med Rohm & co som entreprenören.

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?