Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Container för dialog om Stora torget juni 2016
Container för dialog om Stora torget juni 2016

Container för dialog om Stora torget juni 2016

Tingvallastaden - ny utformning av Stora torget

Karlstads kommun ska ta fram ett förslag för torgets framtida användning och utformning.

Vad innebär projektet?

Målet är att skapa ett trivsamt, tillgängligt och attraktivt torg som Karlstadsborna är stolta över och som bidrar till en levande stadskärna. Karlstadsborna är en viktig del i arbetet med att ta fram ett förslag till ny utformning av Stora torget och får tycka till och lämna synpunkter under flera tillfällen under projektets gång.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny utformning av Stora torget

Gällande detaljplan

1780K-7/1940

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?