Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Stodene - gång- och cykelväg längs Skårevägen

Karlstads kommun ska under 2022 bygga en gång- och cykelväg längs Skårevägen mellan Grava kyrka och korsningen Skårevägen/Gåsörtsvägen. I samband med byggnationen kommer även gatubelysningen att bytas ut.

Kommer att fortsätta söderut i framtiden

Den nya gång- och cykelbanan är en del av arbetet med att knyta samman cykelvägnäten i Karlstad och Kil för att öka cykelpendlingen mellan kommunerna. Därför finns även ett behov av att gång- och cykelbanan fortsätter söderut från Gåsörtsvägen till Stodenevägen. Det ingår dock inte i det här projektet utan kommer byggas längre fram i samband med bygget av ett översvämningsskydd som ska skydda Skåre från höga vattenflöden.

Den del av gång- och cykelbanan som vi bygger nu avslutas i söder mot korsningen Gåsörtsvägen där cyklande får fortsätta på den mindre lokalgatan i väntan på resterande gång- och cykelväg inom översvämningsprojektet.

Ny gatubelysning

Belysningen på sträckan är idag placerad på både östra och västra sidan. Anläggningen på västra sidan består av trästolpar med luftburna elledningar. Trästolparna var på gång att bytas 2019 men har avbrutits för att göras i samband med projektet. De nya belysningsstolparna kommer att placeras så att de ger ljus till både bilvägen och den nya gång- och cykelbanan.

Vatten- och avloppsarbete i samma veva

Innan arbetet med gång- och cykelbanan drar igång kommer kommunen även att dra fram nya anslutningar för vatten och avlopp, så kallade serviser, till några fastigheter. Det sker innan byggstarten för själva cykelbanan och berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade om detta i god tid innan.

Tidplan

  • Ritningar beräknas vara klara i februari/mars 2022
  • Vatten- och avloppsarbeten i feb/mars 2022
  • Byggstart juni 2022
  • Gång- och cykelvägen klar aug/sep 2022

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastruktur – nybyggnation av gång- och cykelväg

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privata markägare

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Mathilda Rusman, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?