Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet

Sundsta - planering för bostäder söder om Sundstatjärn

Planändring för att kunna uppföra ett flerbostadshus i tre våningar
med en indragen fjärde våning.

Vad innebär planförslaget?

Karlstadshus AB har begärt planändring för att kunna uppföra ett flerbostadshus i tre våningar
med en indragen fjärde våning. På fastigheten finns idag en villa uppförd 1951.

Om förslaget

För området finns gällande detaljplan från 1949. Gällande detaljplan medger friliggande
bostäder i två plan.

 

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för fastigheten Vattumannen 9

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?