Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Planområdet inringat i rött på en karta.
Ungefärligt planområde markerat i rött.

Ungefärligt planområde markerat i rött.

Vålberg - villor och trygghetsboende

Det finns efterfrågan för byggnation av trygghetsboende i Vålberg och kommunen har begärt en ny detaljplan för att se över möjligheten att bygga ytterligare tomter för småhus i inom fastigheterna Stora Bårum 1:2 och 1:113.

Läge

Marken där byggnation kan bli aktuell har en öppen karaktär och det finns anslutning till vatten, avlopp och fjärrvärme. Tillgång till kollektivtrafik finns då närmaste busstation ligger i Vålbergs centrum som ligger cirka 900 meter från området.

Bedömning

Det finns gott om fornlämningar i området, bland annat en hällristning. Detta är något som bör ses över och kommer sannolikt innebära ytterligare utredning för byggnation på området.

Tidplan

Det finns ännu ingen tid för samråd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Stora Bårum 1:2 med flera

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?