Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Kartbild som visar området för handel, cirkulationsplatser  och drivmedelsstation öster om Välsvikenleden.
Det gulmarkerade området längst ned visar var bygghandel och idrottshall ska ligga. Området längst upp visar var en drivmedelsstation kan ligga. De svarta cirklarna och strecket visar cirkulationsplatser och bilväg.

Det gulmarkerade området längst ned visar var bygghandel och idrottshall ska ligga. Området längst upp visar var en drivmedelsstation kan ligga. De svarta cirklarna och strecket visar cirkulationsplatser och bilväg.

Välsviken - bygghandel och bättre trafikflöde

Ett bygghandelsvaruhus håller på att byggas i Välsviken, på andra sidan vägen om nuvarande handelsområde. För att trafiken i området ska flyta på bättre ska kommunen bland annat bygga två nya cirkulationsplatser och bredda avfartsrampen från E18.

Bättre trafiklösning

Vi bygger två cirkulationsplatser på området, en där avfarten från E18 möter Välsviksleden och en längre österut där bygghandeln ska ligga. För att förbättra trafikflödet från E18 breddar vi rampen. Vi bygger även fyra nya busshållplatser. 2021-2022 bygger vi infrastrukturen i området. Där ingår bland annat trafiklösningar och dagvattenfördröjningssystem

Byggstart våren 2022

Kommunen planerar för en byggstart under den senare delen av våren 2022. Byggandet av bygghandeln påbörjas tidigare och under januari drar man igång med förberedande markarbeten, bland annat med sprängning.

Bygghandel, idrottshall och drivmedelsstation

Utöver bygghandeln så får det enligt detaljplanen byggas en drivmedelsstation intill E18 och en idrottshall på området.

Detaljplaner

Området består av två detaljplaner som vann laga kraft i februari 2021. Du hittar detaljplanehandlingarna längre ner på sidan.

SENASTE NYTT

Under augusti 2023 kommer vi att göra klart asfalteringen av vägarna vid Välsvikens handelsområde. Detta kommer främst att göras under kvälls- och nattid för att minimera störningar.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av infrastruktur till byggvaruhandel, drivmedelsstation och idrottshall.

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun och privata aktörer

Kommunens kontaktperson:

Ola Norling, teknik- och fastighetsförvaltningen

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?