Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Illustrationsbild av hur Residensparken ska se ut med en sandstrand vid vattnet och planteringar och träd vid vattnet. I bakgrunden skymtar Residenshuset, Klarälven och Västra bron.
Så här ska Residenstorget se ut.

Så här ska Residenstorget se ut.

Tingvallastaden - Residensparken rustas upp

Strandhäng, öppna gräsytor för picknick och spontanlek, hållbara perenna planteringar och en ny tillgänglig entré. Det kommer finnas i Residensparken efter upprustningen. Byggnationen startade hösten 2021 och stod klar i juni 2022.

I början på 2019 förstördes stora delar av Residensparken i samband med bärgningen av restaurang Båten som hade sjunkit. För att parken inte skulle vara en lerpöl under större delen av sommaren skapade vi en tillfällig strand med solstolar. Under sommaren 2021 kommer parken få en permanent upprustning där det gamla möter det nya.

Sandstranden blir kvar

Det tillfälliga strandhänget var mycket uppskattat av Karlstadborna, därför har vi valt att ha kvar det. Nu blir det i mer ordnad form och med en yta intill för rullstolar och barnvagnar. På sandstranden kommer det finnas solstolar och bord med ljusslingor över. Intill stranden blir det en stenbelagd yta med utblick över älven och Karlstads Teater där barnvagnar, rullatorer och rullstolar enklare kan ta sig fram.

Ny entré, gångstråk och plats för picknick

Det blir en ny entréplats till parken i anslutning till korsningen Älvgatan/Järnvägsgatan och där kommer en cirkelformad gångbana att gå in i parken och ner mot älven. Detta stråk fanns i ungefär samma sträckning i den ursprungliga gestaltningen av parken, och nu plockar vi upp denna form igen. Den stora skillnaden är att vi nu har med oss ett tillgänglighetsperspektiv. Intill gångbanan kommer det finnas grönytor för spontanlek och picknickar.

Parken kantas av mycket planteringar och belysning för att skapa en trygg och trivsam miljö. I stället för sommarplanteringar som byts ut varje år kommer parken få perenna växter, vilket är en mer hållbar plantering som gynnar våra pollinatörer som fjärilar och bin. Salvia, nävor och rhododendron är några av de växter som gillas av pollinerare och som även är vackra med sina färgstarka blommor.

Det kommer även finnas plats för mindre cafévagnar eller glasstånd som kan vilja stå vid parken under högsäsong.

Illustrationsplan

På bilden kan du se var det nya gångstråket kommer gå, var det blir grönytor för spontanlek, var sandstranden och den nya entrén ligger.

Illustration av parken

Tidplan

I september 2021 påbörjas arbetet och ombyggnationen vänta vara klar under senhösten eller vintern. Under våren 2022 kommer vi sätta ut ett antal planteringar och då är parken helt färdig. Under tiden själva ombyggnationen pågår kommer parken vara avstängd. Parken öppnas upp den 3 juni 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?