Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Engholmsbron
Engholmsbron dras på plats över Lambergskanalen

Engholmsbron dras på plats över Lambergskanalen

Lamberget - Engholmsbron byggs om

För att klara av den tunga trafiken som går till Vänerhamn och Valmet behöver Engholmsbron mellan Tormestad och Lamberget byggas om.

Om projektet

Den gamla Engholmsbron byggdes 1947. Eftersom den inte var gjord för den tunga trafik som behöver gå till och från verksamheterna på Lamberget har den nu rivits för att ersättas med en ny bro, dimensionerad för att klara dagens transporter.

Hösten 2021 började de förberedande arbetena för bron och två år senare drogs bron, som tillverkats på annan plats, över Lambergskanalen med hjälp av vajrar och kranbilar. Efter en tids arbete med slutmontering, beläggning och flytt av fjärrvärmeledningar vid sidan av bron, kunde den äntligen öppna i januari 2024.

Den nya Engholmsbron är en fackverksbro i stål som är 32 meter lång, 14,5 meter bred och väger 220 ton.

Tidplan

  • Rivning av befintlig vägbro samt del av järnvägsbro inleddes hösten 2021.
  • Byggnation av ny bro började hösten 2021.
  • Nya bron lyftes på plats och slutmonterades hösten 2023.
  • Bron öppnades för trafik i januari 2024.
  • Kompletterande målningsarbete och rivning av den gamla järnvägsbron under våren 2024.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastruktur- rivning och nybyggnation av bro.

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2024-03-13

Hittade du det du sökte på sidan?