Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Lamberget - Engholmsbron byggs om

För att klara av den tunga trafiken som går till Vänerhamn och Valmet behöver Engholmsbron mellan Tormestad och Lamberget byggas om. Bron som går via Husbyggaregatan stängs av för biltrafik, gående och cyklister i september 2021 och väntas stå klar i september 2023.

Om projektet

Den befintliga Engholmsbron byggdes 1947 och är inte gjord för den tunga trafik som behöver gå där. Bron ska därför rivas och byggas om. I september 2021 börjar de förberedande arbetena och bron stängs av. Vi försöker se till att det ska gå att passera under bron med båt under båtsäsongen (1 maj till 31 oktober).

Tidplan

Den preliminära tidplanen ser ut som följer:

  • Rivning av befintlig vägbro, del av järnvägsbro samt spontning under perioden oktober 2021 – april 2022.
  • Byggnation ny bro under perioden oktober 2021 - juni 2023.
  • Flytt av fjärrvärmeledningar till nya bron, sommaren 2023.
  • Rivning av resterande delar av järnvägsbron under perioden oktober-november 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastruktur- rivning och nybyggnation av bro.

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2023-06-08

Hittade du rätt information på sidan?