Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Lamberget - Engholmsbron byggs om

För att klara av den tunga trafiken som går till Vänerhamn och Valmet behöver Engholmsbron mellan Tormestad och Lamberget byggas om. Bron som går via Husbyggaregatan har monterats och öppnas för trafik i december 2023.

Om projektet

Den befintliga Engholmsbron byggdes 1947 och är inte gjord för den tunga trafik som behöver gå där. Bron har därför rivits och ska ersättas av en ny bro. I september 2021 börjar de förberedande arbetena och bron stängdes av.

Tidplan

  • Rivning av befintlig vägbro, del av järnvägsbro samt spontning under perioden oktober 2021 – april 2022.
  • Byggnation ny bro under perioden oktober 2021 - september 2023.
  • Nya bron lyfts på plats 28 september 2023.
  • Flytt av fjärrvärmeledningar till nya bron 28 september 2023.
  • Rivning av järnvägsbron sker under oktober 2023.
  • Engholmsbron öppnar för trafik under december 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastruktur- rivning och nybyggnation av bro.

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?