Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Arkitektskiss som visar hur Fanfaren kan se ut.
Tidig skiss på hur området skulle kunna se ut. Bild: Mondo arkitekter.

Tidig skiss på hur området skulle kunna se ut. Bild: Mondo arkitekter.

Klara – kontor i fem våningar på Fanfaren

Här ska det kunna byggas kontor med i huvudsak fem våningar på fastigheten Fanfaren 1, mellan NWT-huset och E18. Byggnaderna ska bilda en båge mot E18.

Vad innebär detaljplanen?

En detaljplan har arbetats fram som ger möjlighet att bygga kontor med kompletterande servicefunktioner och hotell. Dessutom ges möjlighet att uppföra ett parkeringsdäck i två plan mellan järnvägen och Gustav Anders gata. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnation pågår.

Tidplan

  • Planen var föremål för samråd 22 september - 27 oktober 2014.
  • Planförslaget var utställt för granskning 25 november - 22 december 2017.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2018.
  • Planen vann laga kraft 4 juni 2018.
  • Bygglov för kontor med livsmedelsbutik i bottenplan beviljades 20 juni 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Kv Fanfaren med mera

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Max fastigheter AB

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?