Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Tåg på väg in på perrongen
Tåg på väg in på perrongen

Tåg på väg in på perrongen

Mötesspår i Välsviken

I maj 2020 började Trafikverket att bygga ett mötesspår på järnvägen i Välsviken för att fler tåg ska kunna mötas och möjliggöra för järnvägsanslutningar till industrierna i Välsviken. Mötesspåret stod klart i december 2021.

Om projektet

Med ett mötesspår behöver tågen inte längre stanna för att släppa fram mötande trafik. Det innebär att risken för förseningar i tågtrafiken minskar, att fler tåg kan passera och att restiden för alla tåg på Värmlandsbanan kortas. Mötesspåret i Välsviken är ett delprojekt inom projektet "Tåg i tid".

För att öka kapaciteten och underlätta trafikeringen bygger Trafikverket ett cirka 1600 meter långt mötesspår söder om spåret. Vid Välsvikens station anläggs ytterligare en plattform som nås via en ny planskild gång- och cykelpassage.

Mer information

Projektet är en del av Tåg i Tid, läs mer
Läs mer om delprojektet på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplan

  • Järnvägsplan har tagits fram och vunnit laga kraft.
  • Mötesspåret började byggas i maj 2020 och stod klart i december 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Trafikverket och Karlstads kommun

Vem bygger:

Trafikverket

Sidan uppdaterad: 2024-02-20

Hittade du det du sökte på sidan?