Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Spårväxel på järnväg
Foto:Trafikverket

Foto:Trafikverket

Värmlandsbanan - spår och växelbyte

Trafikverket kommer att byta ut räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 kilometer längs Värmlandsbanan mellan Kil och Laxå för att öka driftsäkerheten på järnvägen. Byggstarten planeras till 2022 och arbetet planeras vara klart under 2024.

Vad innebär projektet?

Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnväg med omfattande gods- och persontrafik. Större delen av banan har låg teknisk standard vilket medför höga underhållskostnader och störningar för tågtrafiken. För att skapa en robust och pålitlig järnväg och på så vis öka driftsäkerheten ska Trafikverket alltså byta ut 110 kilometer räls samt nya spårväxlar längs sträckan.

Mer information

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplan

  • 2020 - förarbeten som exempelvis markprover och lokalisera kablar i banvallen.
  • 2022 - byggnationen startade.
  • 2024 - arbetet planeras vara klart.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastruktursprojekt

Vem bygger:

Trafikverket

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?