Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Godståg
Tågräls

Tågräls

Välsviken - bangård för godståg

En ny bangård för godståg planeras att byggas i Välsviken. Dels för att förbättra logistiken kring gods, dels för att skapa attraktivare boendemiljöer genom att flytta hanteringen av godståg.

Mindre buller

Genom att flytta godshanteringen från Karlstad C och rangerbangården på Herrhagen till en ny bangård i Välsviken så kommer miljön i centrum och för de boende på Herrhagen upplevas lugnare. Det är också positivt för en viktig exportnäring som skogs- och pappersindustrin.

Ännu inte finansierad

Den nya bangården i Välsviken är ett delprojekt i projektet "Tåg i tid", men är ännu inte finansierad.

Mer information

Projektet är en del av Tåg i Tid, läs mer

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Trafikverket och Karlstads kommun

Vem bygger:

Trafikverket och Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Ida Bergsten, kommunledningskontoret

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?