Godståg
Tågräls

Välsviken - bangård för godståg

En ny bangård för godståg planeras att byggas i Välsviken. Dels för att förbättra logistiken kring gods, dels för att skapa attraktivare boendemiljöer genom att flytta hanteringen av godståg.

Mindre buller

Genom att flytta godshanteringen från Karlstad C och rangerbangården på Herrhagen till en ny bangård i Välsviken så kommer miljön i centrum och för de boende på Herrhagen upplevas lugnare. Det är också positivt för en viktig exportnäring som skogs- och pappersindustrin.

Ännu inte finansierad

Den nya bangården i Välsviken är ett delprojekt i projektet "Tåg i tid", men är ännu inte finansierad.

Mer information

Projektet är en del av Tåg i Tid, läs mer

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Trafikverket och Karlstads kommun

Vem bygger:

Trafikverket och Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Ida Bergsten, kommunledningskontoret

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-05-16

29 Maj 2024