Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Markanvisning Västra Eriksberg

Det nya området på Eriksberg ska göra det möjligt att etablera verksamheter som till exempel service, lager, tillverkning, kontor och handel med skrymmande varor. Här hittar du information om hur tilldelningen av mark på Västra Eriksberg kommer att gå till och vad du ska göra om du är intresserad att etablera dig här.

Karta över de områden som Västra Eriksberg är indelad i.
Karta över de områden som Västra Eriksberg är indelad i.

Markanvisningstävling för område D och H

Markanvisningstävlingen för område D och H pågår nu och du hittar allt underlag för att delta via tjänsten e-avrop. Dessa markområden är tillsammans omkring 45 000 kvadratmeter och ligger i ett attraktivt läge närmast E18.

Tidplan för tävlingen och byggnation

Tävlingen pågår och sista anbudsdag är 15 maj. Beslut om marktilldelning kommer ske efter sommaren 2024. Kommunens projektering av gator och andra allmänna ytor pågår och byggnation förväntas kunna ske under 2025. Beräknat tillträde för aktörer som ska etablera sig är första kvartalet 2026

Tävlingskriterier

Tävlingskriterierna är uppdelade i de tre delarna hållbarhet, gestaltning och bidrag till näringslivsstrukturen i Karlstads kommun. Poäng inom de olika tävlingskriterierna kommer tilldelas av en jury bestående av en grupp utsedda tjänstemän inom Karlstads kommun. Juryns poängsättning kommer vara vägledande inför teknik- och fastighetsnämndens beslut om vilka aktörer som tilldelas mark.

Exakt hur tävlingen går till och vilken information vi önskar att intressenterna lämnar in framgår av tävlingsprogrammet nedan. Programmet finns även att läsa i tjänsten e-avrop.

Delta via e-avrop

För att delta i markanvisningstävlingen lämnar ni in er intresseanmälan via tjänsten e-avrop. För att använda e-avrop behöver ni registrera konto på deras webbplats www.eavrop.com.

I e-avrop finner ni tävlingen genom att välja ”sök aktuella upphandlingar” och ange CPV-kod: 70122000 alternativt ange ”Eriksberg” i textrutan.

Marktilldelningen av övrig mark

Tilldelningen sker i tre steg:

  1. Först anordnas en markanvisningstävling för mark på område D och H.
  2. Sedan tilldelas övrig mark inom området (A, B, C, F och G) via intresseanmälningar.
  3. Om mark återstår efter steg 1 och 2 tilldelas mark löpande efter förfrågan.

Mer information om Västra Eriksberg

Mer information om hur Västra Eriksberg ska se ut, fungera och vilka typer av verksamheter som ska kunna finnas här finns i detaljplanen. Via länken nedan hittar du alla detaljplanehandlingar och information om bygget av infrastrukturen.

Frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Sandra Erlandsson, markförvaltare
E-post: sandra.erlandsson@karlstad.se
Tfn: 054-540 17 14

Viktor Lindeborg, mark- och exploateringsingenjör
E-post: viktor.lindeborg@karlstad.se
Tfn 054-540 43 14

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida