Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Markanvisning Västra Eriksberg

Det nya området på Eriksberg ska göra det möjligt att etablera verksamheter som till exempel service, lager, tillverkning, kontor och handel med skrymmande varor. Här hittar du information om hur tilldelningen av mark på Västra Eriksberg kommer att gå till och vad du ska göra om du är intresserad att etablera dig här.

Så går marktilldelningen till

Tilldelningen sker i tre steg:

  1. Först anordnas en markanvisningstävling för mark på område D och H.
  2. Sedan tilldelas övrig mark inom området (A, B, C, F och G) via intresseanmälningar.
  3. Om mark återstår efter steg 1 och 2 tilldelas mark löpande efter förfrågan.
Karta över de områden som Västra Eriksberg är indelad i.
Karta över de områden som Västra Eriksberg är indelad i.

Markanvisningstävling för område D och H

Markanvisningstävlingen för område D och H kommer annonseras under våren -24 via tjänsten E-avrop. Dessa markområden är tillsammans omkring 45 000 kvadratmeter och ligger i ett attraktivt läge närmast E18.

Tidplan för tävlingen och byggnation

Förhoppningen är att tävlingen ska annonseras i mars 2024 och att beslut om marktilldelning kan ske efter sommaren 2024. Kommunens projektering av gator och andra allmänna ytor pågår och byggnation förväntas kunna ske under 2025. Beräknat tillträde för aktörer som ska etablera sig är första kvartalet 2026

Tävlingskriterier

Tävlingskriterierna kommer vara uppdelade i de tre delarna hållbarhet, gestaltning och bidrag till näringslivsstrukturen i Karlstads kommun. Poäng inom de olika tävlingskriterierna kommer tilldelas av en jury bestående av en grupp utsedda tjänstemän inom Karlstads kommun. Juryns poängsättning kommer vara vägledande inför teknik- och fastighetsnämndens beslut om vilka aktörer som tilldelas mark.

Mer i tävlingsprogrammet

Exakt hur tävlingen kommer gå till och vilken information vi önskar att intressenterna lämnar in kommer framgå av tävlingsprogrammet som annonseras i samband med markanvisningstävlingen i tjänsten E-avrop.

Mer information om Västra Eriksberg

Mer information om hur Västra Eriksberg ska se ut, fungera och vilka typer av verksamheter som ska kunna finnas här finns i detaljplanen. Via länken nedan hittar du alla detaljplanehandlingar och information om bygget av infrastrukturen.

Få mejl när markanvisningen ska börja

Om du vill få e-post av oss när Eriksberg eller andra nya platser blir aktuella för markanvisning kan du göra en intresseanmälan för markanvisning. Din intresseanmälan innebär inte en köplats eller förtur utan endast att du får mejl med information om nya markanvisningar i aktuellt område. Intresseanmälan är giltig i två år, sedan behöver du förnya den.

Sidan uppdaterad: 2024-02-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida