Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Avfall och återvinning

Avfall är inte bara rent skräp utan kan också vara varor som kan återvändas, material som kan återvinnas och bränsle för fjärrvärmeproduktion. Genom att sortera rätt gör du en stor och viktig insats för klimatet.

Det finns totalt sex återvinningscentraler för dig som bor i Karlstads kommun: Heden, Våxnäs, Djupdalen, Väse Vålberg och Molkom, och som drivs av Karlstad Energi. Här lämnar du bland annat ditt farliga avfall, elavfall och grovavfall samt ris och kompost med mera.

Sidan uppdaterad: 2024-05-07

Hittade du det du sökte på sidan?