Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Källsortering från hushåll

Här hittar du information om förpackningsavfall och insamling av bioavfall från hushåll.

Förpackningar ska skiljas från sitt innehåll

Från och med den 1 januari 2024 ska förpackningar som innehåller avfall skiljas från sitt innehåll. Kravet införs för att öka materialåtervinning för både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat.

Hur uppfyller jag kravet?

En förpackning ska tömmas helt på sitt innehåll för att kunna hanteras som förpackningsavfall. Ett innehåll som är svårt att avlägsna kan behöva skrapas ur från förpackningen. För att uppnå kraven behöver du, på plats där avfallet uppstår, separera innehållet från förpackningen och se till att det transporteras iväg separerat.

Förpackningar med farligt avfall eller läkemedelsavfall

Förpackningsavfall som innehåller rester av farligt avfall eller läkemedelsavfall ska inte skiljas från förpackningen. Läs mer om farligt avfall.

Att tänka på

Förpackningsavfall ska skiljas från innehållet och sorteras utifrån följande:

 • papper och kartong,
 • plast,
 • metall,
 • färgat glas,
 • ofärgat glas,
 • plastflaskor och metallburkar som ska pantas
 • trä, och
 • övrigt förpackningsmaterial.

Livsmedelsavfallet ska sorteras separat. När det gäller flytande livsmedelsavfall ska ätliga oljor skiljas ut från förpackningarna, men övrigt flytande livsmedelsavfall som exempelvis kaffe, te, mjölk eller juice behöver inte skiljas ut.

Separat insamling av bioavfall

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter.

Hur uppfyller jag kravet?

De olika typerna av bioavfall ska skiljas från från varandra och annat avfall. Att använda en matavfallskvarn och låta matavfallet blandas med övrigt avloppsvatten är inte ett godkänt alternativ.

Du som har bioavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och annat avfall:

 1. biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som finns som finns på EU:s förteckning. Läs mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. annat biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall än sådant som avses i 1, och
 3. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall. I detta ingår ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett, men inte annat flytande bioavfall.

Vad räknas som bioavfall?

 1. Biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall,
 2. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från hushåll, kontor, restauranger, grossister, matsalar, catering och detaljhandelslokaler, och
 3. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från livsmedelsindustrin som är jämförbart med sådant avfall som avses i punkt 2.

Bioavfall är alltså ett mer omfattande begrepp än matavfall och inkluderar både livsmedels- eller köksavfall (som tidigare kallades matavfall) och trädgårds- eller parkavfall.

Vanliga frågor och svar

För hushåll blir det fråga om utsortering i:

 • matavfall: i ditt kärl för matavfall
 • trädgårdsavfall: inlämning på återvinningscentral eller kompostering
 • invasiva arter: inlämning på återvinningscentral där det förbränns.

Sidan uppdaterad: 2024-01-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida