Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fastighetsägarens egenkontroll för boendemiljö

Ägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar är skyldiga att ha en bra kontroll över sin verksamhet, det tjänar alla på. Samtidigt som du får bättre kontroll minskar riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa. Vi har samlat mycket av den information du behöver ha.

Det finns många fördelar med att ha en god egenkontroll. En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde och i en fastighet där människor mår bra och trivs stannar hyresgästerna kvar och slitage och underhållsbehov minskar ofta.

Exempel på riskområden som du som fastighetsägare bör ha koll på är buller, fukt och mikroorganismer, legionella, radon, skadedjur och ohyra, störande lukt, temperatur och drag samt ventilation.

Du som fastighetsägare måste sköta egenkontrollen

Som fastighetsägare är du skyldig att sköta egenkontroll utan uppmaning från myndigheter. Egenkontrollen kan beskrivas som fastighetsägarens eget kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljö. Men det är också ett sätt att se till att verksamheten följer de lagkrav som finns.

Du ska därför på eget initiativ kontrollera om det finns brister och åtgärda brister i förebyggande syfte. Goda rutiner gör att du kan upptäcka fel tidigt innan skada har uppstått. Vi på miljöförvaltningen är skyldiga att bedriva tillsyn på hur fastighetsägare uppfyller de krav som finns.

Viktigt med regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan minimera kostnaderna eftersom du som ansvarig då vet vad som ska göras i en viss situation. Vid exempelvis en vattenskada kan problemen oftast begränsas och oväntade kostnader undvikas.

Att regelbundet gå igenom sin fastighet ger bättre framförhållning när det gäller stora och oundvikliga kostnader som stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem. Det kan vara extra viktigt för ett litet bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med begränsad budget.

Dokumentation underlättar

En väl genomtänkt dokumentation underlättar bedömning av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Den underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen är en bra hjälp för att kunna visa att man efterlever de krav som ställs från myndigheter.

Tydlig information till de boende

För att förebygga och lösa många problem, är dialogen med de boende viktig. Genom tydlig information och kommunikation kan de boende förstå fastighetsägarens agerande i olika situationer och känna att deras problem tas på allvar.

Folkhälsomyndighetens information om fastighetsägarens egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad: 2024-02-26

Hittade du det du sökte på sidan?