Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Radon – för fastighetsägare av flerbostadshus

I den egenkontroll som ägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar ansvarar för ingår också att kontrollera radon. I flerbostadshus byggda med blå lättbetong finns en särskild risk för förhöjda radon­halter. Men det finns också en risk för att markradon påverkar radonhalten i in­om­husluften.

När du mäter radon i flerbostadshus kan ett urval av lägenheter mätas för att få en bild av radonläget i fastigheten. Mätningen ger ett årsmedelvärde för var och en av de lägenheter som mäts.

Vad behöver jag tänka på?

Punktlista för urval

Vilka lägenheter ska väljas ut för mätningar? Nedan följer en punktlista.

  • Alla lägenheter med markkontakt.
    Med markkontakt avses att utrymmet är beläget direkt på bottenplatta eller ovan kryputrymme, det vill säga där det inte finns en källare under bostaden.
  • Lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjda värden.
  • Minst en lägenhet på varje våningsplan.
  • Minst 20 procent av lägenheterna i varje huskropp.
  • Lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten.
    Anledningen till detta urval är att markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Sprid ut mätningarna

Mätningarna bör spridas i byggnaden så att minst en mätning, gärna två, görs per trappuppgång och mätning görs i bostäder längst ner och högst upp i varje byggnad. Vid mätningen placeras två mätdosor ut i varje lägenhet.

Ta del av Strålsäkerhetsmyndighetens metodanvisning

Vad gör jag efter mätningarna?

När mätningen är gjord och du fått tillbaka protokollet från labbet är nästa steg att granska resultatet. Är årsmedelvärdet lägre än 200Bq/m3 är mätningarna godkända och inget mer behöver göras. Om mätningarna däremot överstiger riktvärdet behöver åtgärder genomföras. Bäst är att kontakta ett radonsaneringsföretag som kan rådgöra precis vilka åtgärder som behövs. Vanligtvis behövs förbättringar i ventilationssystemet.

Oavsett om mätningarna är godkända eller ej kan du skicka in dem via mejl till miljöförvaltningen på miljoforvaltningen@karlstad.se för arkivering.

Behöver du rådgivning?

Om du har frågor eller behöver rådgivning är du välkommen att kontakta oss på miljöförvaltningen. Du når oss via Kontaktcenter.

Läs mer

Ta del av mer information om radonmätning och hur du kan gå tillväga på sidan för radon:

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida