Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Det här kan du göra om du störs där du bor

Om du i din bostad störs av exempelvis lukt, buller, vedeldning eller mögel ska du i första hand vända dig till den som stör, för att se om det går att åtgärda eller minska problemet.

Inomhusmiljöfrågor

Störningar i bostadsmiljön kan komma ifrån flera olika källor och upplevs ofta olika. Problem inomhus kan handla om lukt, fukt, mögel, buller, ventilation, radon och temperatur. Störningar kan också komma från till exempel fläktar, restauranger/nattklubbar, skällande hundar, nedskräpning, skadedjur eller vedeldning.

Flerbostadshus

Om du bor i flerbostadshus ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som har ansvar för att utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön.

Bostadsrätt

Om du äger en bostadsrätt kan du också själv vara ansvarig för vissa områden. Läs föreningens stadgar och bostadsrättslagen eller prata med någon i styrelsen för att få reda på om ansvaret att åtgärda är ditt eller föreningens.

Vid långdragna problem

Om bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren inte åtgärdar problemen trots att du pratat med dem kan du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt i de flesta fall få hjälp genom att vända dig till oss på miljöförvaltningen.

Du når oss via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, tonval 4. Miljöförvaltningen bedömer om störningen är en olägenhet* och kan kräva åtgärder om det visar sig behövas.

Vi handlägger normalt inte frågor kring boendestandard, till exempel slitna tapeter eller allmänt dåligt underhåll i fastigheten. Har du frågor om detta kan du vända dig till hyresgästföreningen eller hyresnämnden.

Så hanterar vi din anmälan

Har du varit i kontakt med din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den som annars orsakar störningen och ingen förändring har skett så kan du lämna in en olägenhetsanmälan till oss på miljöförvaltningen.

För att underlätta handläggningen och inte riskera att det blir försenat vill vi ha in uppgifterna skriftligt och så detaljerat som möjligt.

När en olägenhetsanmälan kommit in till oss gör vi följande:

  • Vi gör en bedömning av om problemet enligt lagen kan vara en risk för olägenhet för människors hälsa.
  • Om problemet bedöms som en sådan kan vi ställa krav på att fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller den som annars orsakar störningen utreder eller åtgärdar problemet.

Är du osäker på om ditt klagomål ska handläggas av miljöförvaltningen – ta då kontakt med oss så gör vi en bedömning.

Om du bor i enfamiljshus (villa) som du själv äger kan du vända dig till ett försäkringsbolag eller ett konsultföretag för att få råd om hur problem med inomhusmiljön kan åtgärdas.

* Olägenhet - störning

Med olägenhet för människors hälsa menas ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt (skadligt eller dåligt) och som inte är ringa eller helt tillfällig”. Med ringa menas att störningen måste vara av viss betydenhet innan vi bedömer störningen som olägenhet.

Det går alltså inte att klaga på något som de flesta inte anser vara en störning. Exempelvis måste vi ibland acceptera att det förekommer vissa ljud i flerfamiljshus där många människor bor tätt tillsammans - exempelvis ljud från lekande barn dagtid även om du själv arbetar natt eller ljud från sopbilar tidigt på morgonen. Vi utreder inte störningar som sker vid enstaka tillfällen eftersom störningen måste vara av återkommande karaktär.

Hit vänder du dig om andra störningar

  • Lösspringande katter och kaniner - prata med katt-/kaninägaren.
  • Klagomål på vilda djur som till exempel kråkor och duvor. Kontakta i första hand din fastighetsägare. Du kan också kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen om du har frågor som rör störande fåglar.
  • Ovårdad tomt – kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.
  • Arbetsmiljöfrågor – kontakta Arbetsmiljöverket.
  • Övriga problem med inomhusmiljön i enfamiljshus – kontakta konsult inom respektive område.


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida