Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vedeldning

Att elda på rätt sätt är viktigt för att minska risken för villa- och småhusbränder. Men också för att minska utsläppen av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön.

I tätbebyggt område bör du bara trivselelda i braskamin och liknande i begränsad omfattning. Vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen har definierat att trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka med så få uppstarter som möjligt.

Det kan också uppstå störande rök eller lukt även när du eldar i en vedpanna beroende på hur du eldar, pannans ålder och konstruktion. Det är därför mycket viktigt att eldningen sker på rätt sätt.

Goda råd om vedeldning

  • Om du använder vedpanna för uppvärmning är det viktigt att regelbundet se över anläggningen så att den fungerar som den ska. Äldre vedpannor kan ha dålig förbränning som orsakar höga halter av skadliga ämnen i röken.
  • Ett enkelt sätt att själv kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. Om röken är svart, mörkgrå eller gulaktig och med kraftig lukt är förbränningen ofullständig. Vid god förbränning kommer röken ofta, vid kalla dagar, att vara vit av vattenånga.
  • För att få en god förbränning med högt energiutbyte och små utsläpp av luftföroreningar behöver pannan vara ansluten till en ackumulatortank som kan lagra värmeenergin.
  • Det är förbjudet att elda avfall - till exempel mjölkkartonger, plast, målat eller tryckimpregnerat virke.
  • Elda bara med torr ved. Se till att lufttillförseln är tillräcklig. Pyrelda inte eftersom det då sker en ofullständig förbränning och ökade utsläpp av farliga ämnen.
  • Tänk på att en braskamin och liknande inte får användas som huvudsaklig värmekälla, utan endast som kompletteringsvärme eller trivseleldning.
  • Ta hänsyn till dina grannar! Vissa människor är mer känsliga för rök än andra.
  • Ta hänsyn till vädret så att du inte eldar vid tillfällen då röken slår ned i bostadsområdet.

 

Sidan uppdaterad: 2024-01-04

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida