Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Besiktning av ventilation eller hiss

Du som äger ett flerbostadshus, kontorsbyggnad eller liknande behöver regelbundet göra funktionskontroller av ventilationssystemen.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, innebär att besiktningar ska utföras med följande intervall beroende på typ av ventilationssystem:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem: vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT och FTX-ventilation: vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX -och S-ventilation: vart sjätte år.F=fläktventilation där frånluften är fläktstyrd.

FT= fläktventilation där både frånluft och tilluft är fläktsstyrda.

FTX och FX = fläktventilation med värmeåtervinning.

S=självdrag.

En- och tvåbostadshus kontrolleras när de börjar användas

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktningar. Injustering av ventilationen ska ske när byggnaden börjar användas. När det gäller nya bostadshus ska obligatorisk ventilationskontroll göras innan byggnaden börjar användas.

Kontakta oss

Har du frågor om besiktning av ventilation eller hissar är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på de flesta av dina frågor, annars hänvisar de dig vidare till rätt person.

Du når Kontaktcenter genom att ringa 054-540 00 00, skriva till karlstadskommun@karlstad.se eller besöka Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida