Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Inomhusmiljön är viktig för vår hälsa

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus och därför är inomhusmiljön viktig för hälsan och välbefinnandet. Om du har problem med din boendemiljö, kontakta i första hand din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Hjälper inte det, kan du ta kontakt med oss på miljöförvaltningen.

Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika individer och påverkas av exempelvis ålder, känslighet och livsstil. Vid problem med boendemiljön och kontakten med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening inte hjälper, kan du ta kontakt med oss på miljöförvaltningen.

Vi bedömer om klagomålet är befogat och om det bör utredas vidare och eventuellt åtgärdas. Äger du din egen bostad vänder du dig till ett försäkringsbolag eller ett konsultföretag.

Rätt temperatur får dig att må bättre

För att vi ska må bra är det viktigt att vi har rätt temperatur inomhus. En lagom temperatur för de flesta människor är att ha omkring 20 grader i bostaden. För personer som är något känsligare på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder, samt i lokaler för omvårdnad av barn bör temperaturen vara något högre. Vid extrema förhållanden till exempel vid köldknäppar och värmeböljor kan högre och lägre temperaturer tillåtas.

Ventilationen är viktig

En annan viktig faktor för ett bra inomhusklimat är att ventilationen fungerar på rätt sätt. Oavsett vilken typ av ventilation du har bör luften i bostaden bytas helt på två timmar. Rätt ventilation är viktigt för att få bort fuktig luft och koldioxid från utandningsluften samt oönskade ämnen från byggnadsmaterial.

Tänk på att hus med självdragsventilation får en försämrad ventilation på sommaren vilket kan leda till både dålig luftkvalitet och höga inomhustemperaturer. Om du bor i ett hus med självdragsventilation, tänk på att vädra ofta på sommaren.

Fukt och mögel

Fukt i bostäder kan komma från flera olika källor. Mögel trivs bra i fuktiga miljöer och därför är badrum särskilt utsatta. Läckande vatten- och avloppsstammar är en vanlig orsak. Skador i badrummet kan även bero på att ventilationen inte klarar av att transportera bort all fukt som kommer från duschen eller tvätten.

Buller

Buller är en form av störning som allt fler känner sig drabbade av. Ökad trafik på våra vägar ger upphov till störande buller. En annan typ av buller som stör många kommer från ventilations- och fläktanläggningar i den egna fastigheten.

Bullerstörningar från restauranger och diskotek är också relativt vanliga. Många vänder sig till miljöförvaltningen när de är störda av oväsen, främst hög musik, från grannarna. I sådana frågor ska du kontakta eventuell störningsjour eller polisen.

Störande lukter

Lukter i bostäder kan bedömas som olägenhet för människors hälsa beroende på vilken typ av lukt det är men även beroende på hur mycket och hur ofta det luktar. En del lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga.

Rök från vedeldning kan vara hälsofarligt om man utsätts för röken ofta och under längre tid. Andra lukter, till exempel matos, kanske inte ger direkta hälsobesvär men om lukten är omfattande och förekommer ofta kan den ändå i vissa fall bedömas som en olägenhet.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida