Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Framtida småhusområden

Karlstads kommun arbetar hela tiden med att ta fram nya områden och tomter för att kunna erbjuda ett varierat utbud av småhustomter i kommunens alla delar.

Här nedan kan du läsa om olika områden med bostäder som planeras och påbörjats i Karlstad. På Karlstad växer kan du följa arbetet med olika detaljplaner och se vilka som är antagna.

Jakobsberg

Jakobsberg är en ny stadsdel som planeras och omfattar cirka 3000-3500 bostäder, service, handel, skola och förskolor, torg, parker, natur och rekreationsområdet.

Kronoparken - Långenäs

I anslutning till de kvarter som byggts ut i Höstgatans förlängning skapas nya villatomter för 1 till 2-planshus. Läget är naturnära men med närhet till dagligservice och Karlstads universitet. Avsikten är att fortsätta utbyggnaden enligt detaljplan och när arbetet färdigställts ska tomterna erbjudas till försäljning.

Norra Stockfallet

Bostadsområdet Norra Stockfallet sträcker sig från Stormyrsgatan vid Stockfallets skola och mot den befintliga bostadsbebyggelsen norröver mot Edsgatan. En stor del av bebyggelsen är klar.

Steffensminne

Bostadsområdet Steffensminne, söder om Steffens väg, omfattar 50-70 nya bostäder i form av villor, radhus, parhus och mindre flerfamiljshus.

Välsviken

Planområdet för Välsvikens nya stadsdel sträcker sig från Välsvikens nya handelsområde vid E18 i norr till Vänern i söder. Området är tänkt att innehålla en blandning av såväl verksamheter och olika former av bostäder.

Sidan uppdaterad: 2024-05-08

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida