Framtida småhusområden

Karlstads kommun arbetar hela tiden med att ta fram nya områden och tomter för att kunna erbjuda ett varierat utbud av småhustomter i kommunens alla delar.

Här nedan kan du läsa om olika områden med bostäder som planeras och påbörjats i Karlstad. På Karlstad växer kan du följa arbetet med olika detaljplaner och se vilka som är antagna.

Dingelsundet

Dingelsundet har gått från fritidshusområde till att fler blir åretruntboende. I planområdet för Östra Dingelsundet kommer 45 nya bostäder att kunna byggas. Tomterna finns på både kommunal och privatägd mark.

Jakobsberg

Jakobsberg är en ny stadsdel som planeras och omfattar cirka 3000-3500 bostäder, service, handel, skola och förskolor, torg, parker, natur och rekreationsområdet.

Kronoparken - Långenäs

I anslutning till de kvarter som byggts ut i Höstgatans förlängning skapas nya villatomter för 1 till 2-planshus. Läget är naturnära men med närhet till dagligservice och Karlstads universitet. Avsikten är att fortsätta utbyggnaden enligt detaljplan och när arbetet färdigställts ska tomterna erbjudas till försäljning.

Norra Stockfallet

Bostadsområdet Norra Stockfallet sträcker sig från Stormyrsgatan vid Stockfallets skola och mot den befintliga bostadsbebyggelsen norröver mot Edsgatan. En stor del av bebyggelsen är klar.

Steffensminne

Bostadsområdet Steffensminne, söder om Steffens väg, omfattar 50-70 nya bostäder i form av villor, radhus, parhus och mindre flerfamiljshus.

Zakrisdal

Några få tomter planeras att släppas under 2023.

Välsviken

Planområdet för Välsvikens nya stadsdel sträcker sig från Välsvikens nya handelsområde vid E18 i norr till Vänern i söder. Området är tänkt att innehålla en blandning av såväl verksamheter och olika former av bostäder.

Östra Kroppkärr

Området Östra Kroppkärr ligger i östra delen av Södra Kroppkärr, söder om E18 och cirka 4 km öster om Karlstad. Bebyggelsen av området kommer innehålla en blandning av friliggande småhus, parhus, kedjehus och mindre flerbostadshus. Av dessa kommer cirka 20 tomter att erbjudas via kommunens tomtkö.

Taggar för sidan

Bostäder och boendemiljö

Sidan uppdaterad: 2023-09-12

3 Oktober 2023