Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
{"X":0.11,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Sockerslottet är en av Karlstads kulturhistoriska byggnader. Huset byggdes åren 1898-1899.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

En del byggnader är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt och skyddas då enligt plan- och bygglagen. På de här sidorna kan du bland annat läsa om värdefulla byggnader i Karlstad och vad som gäller för dig som äger en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset är till för att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen.

Områdesbeskrivningar

Här kan du läsa en kulturhistorisk beskrivning av alla områden i Karlstad som hittills har blivit inventerade i Kulturmiljöprogrammet.

Frågor och svar om kulturhistoriska byggnader

Här hittar du svar på vanliga frågor om att äga en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer i Karlstads kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. I kulturmiljöprogrammet hittar du också områdesbeskrivningar med tillhörande ordlista, riktlinjer för kulturmiljöfrågor och beskrivning av olika typer av arkitektur.

Sidan uppdaterad: 2024-05-31

Hittade du det du sökte på sidan?