Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

För dig som ska rita själv

Det är alltid en bra idé att ta hjälp av sakkunnig när du ska bygga något, så att de ritningar du lämnar in snabbt kan godkännas i din bygglovsansökan. Om du ändå väljer att rita ditt projekt själv har vi här viktig hjälp och information som du kan använda dig av. Glöm inte att du alltid kan kontakta bygglovsenheten om du har frågor och funderingar.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Fackmässiga ritningar

Vilken information ritningarna du lämnar in ska innehålla beror på vad du söker bygglov
för. Det kan du se i samhällsbyggnadskontorets exempelritningar och checklistor. Vissa krav
är dock generella. Ritningarna du lämnar in ska:

  • Vara skalenliga och måttsatta
  • Innehålla skalstock och ritningshuvud
  • Vara ritade med datorbaserat verktyg (CAD) eller noggrant med linjal
  • Vara ritade på vitt olinjerat och orutat papper
  • Vara svartvita
  • Vara i A3-format (Det går bra att placera flera ritningar på samma sida)
  • Helst lämnas in digitalt via vår e-tjänst

Vad är ritteknik?

På bygglovsavdelningen vill vi hjälpa alla invånare att utveckla kommunen och vi ser
fram emot din bygglovsansökan. För att kunna handlägga ditt ärende ställer vi dock vissa
krav på handlingarna du lämnar in. De ska vara fackmässiga och ritade på ett korrekt sätt.
Det kallas ritteknik och är en gemensam standard för hur ritningar ska ritas.

Vad är skala?

Att en ritning är skalenlig betyder att byggnaden avbildas förminskad ett visst antal gånger.
Hur mycket byggnaden förminskats framgår av skalan. En ritning kan exempelvis vara
i skala 1:100 (”ett till hundra”). Då är alla mått en hundradel av deras verkliga längd. En
dörr som är en meter bred i verkligheten ritas i skala 1:100 alltså som en centimeter bred. På
motsvarande sätt betyder till exempel skala 1:400 att ritningen är 400 gånger mindre än den
verkliga byggnaden.

Vad betyder linjerna?

Olika sorters linjer symboliserar olika saker i ritningar. För att ritningarna ska vara lätta att
förstå är det viktigt att använda rätt sorts linje på rätt plats. Nedan ser du exempel på linjerna och vad de symboliserar i ritningar, i vissa andra ritningstyper används linjerna på annat sätt.

Heldragen linje

Exempel på ritning för bygglovsansökan
Heldragen linje har oftast olika betydelse beroende på tjocklek. En tjock heldragen linje brukar användas i plan- och sektionsritningar där väggen är genomskuren. En tunn heldragen linje brukar ofta användas för inredning eller andra synliga konturer. Heldragna linjer som är mellantjocka används ofta för delar som är genomskurna men inte av lika stor betydelse som väggarna, exempelvis fönster och dörrar.

Streckad linje

Exempel på ritning för bygglovsansökan
Streckad linje används för saker som är dolda bakom något annat i ritningen. Det kan till exempel vara en diskmaskin under köksbänken i planritningen.

Prickstreckad linje

Exempel på ritning för bygglovsansökan
Prickstreckad linje används för saker som är ovanför ritningens plan. Det kan till exempel vara överskåp eller ett takutsprång i en planritning.

Vilka ritningar behöver du lämna in?

De vanligaste ritningstyperna vi kräver in för en bygglovsprövning är enkla eller normala nybyggnadskartor, planritningar, sektionsritningar och fasadritningar. Nedan ser du exempel på dessa.

Utdrag ur baskarta eller nybyggnadskarta

Exempel på ritning för bygglovsansökan
Ett utdrag ur baskarta eller nybyggnadskarta visar din byggnad ovanifrån, inritad på fastigheten. Du beställer kartan från samhällsbyggnadskontoret och ritar sedan in din byggnad. Kartan visar till exempel hur stor byggnaden blir, hur byggnaden är placerad i terrängen och avstånd till tomt- eller fastighetsgränser.

Planritning

Exempel på ritning för bygglovsansökan
En planritning visar ett horisontellt snitt genom byggnaden. Du har förmodligen sett planritningar tidigare hos en mäklare eller bostadsförmedling, ofta kallad planlösning. Planritningen visar inte bara rummen och deras storlekar utan också exempelvis väggtjocklekar samt fönster och dörrars placering.

Sektionsritning

Exempel på ritning för bygglovsansökan
En sektionsritning visar precis som planritningen ett snitt genom byggnaden, men här har byggnaden skurits vertikalt. Sektionsritningen är viktig för att visa rums- och våningshöjder och våningssamband. Den är också viktig för att visa hur fönster placeras i höjdled och vilka kvaliteter rummen i byggnaden har.

Fasadritningar

Exempel på ritning för bygglovsansökan
Fasadritningar är en mer illustrerande typ av ritning som visar byggnadens fasader sedda rakt framifrån. Fasadritningarna innehåller ofta information om material och kulör. De visar framförallt hur byggnaden kommer att se ut, hur byggnaden är placerad i terrängen och hur hög byggnaden blir.

 

 

Text och bild till den här sidan kommer från Kalmar kommun.

Sidan uppdaterad: 2024-03-04

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida