Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Anslagstavla

Här på kommunens officiella anslagstavla publiceras bland annat information inför fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och andra kungörelser.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras på anslagstavlan. Därför publiceras vissa handlingar inte i sin helhet.

Läs mer om personuppgifter

Läs mer om sekretess

Överklagande

Kommunmedlemmar har möjlighet att överklaga ett kommunalt beslut genom laglighetsprövning. Kommunmedlem är du som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Du kan också överklaga ett beslut som rör dig genom förvaltningsbesvär.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut

Aktuella kungörelser och meddelanden

Genom att klicka på fälten nedan kan du filtrera på specifik nämnd och välja vilken anslagstyp du vill se.

Sidan uppdaterad: 2024-05-29

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida