Anslagstavla

Här på kommunens officiella anslagstavla publiceras bland annat information inför fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och andra kungörelser.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras på anslagstavlan. Därför publiceras vissa handlingar inte i sin helhet.

Läs mer om personuppgifter

Läs mer om sekretess

Överklagande

Kommunmedlemmar har möjlighet att överklaga ett kommunalt beslut genom laglighetsprövning. Kommunmedlem är du som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Du kan också överklaga ett beslut som rör dig genom förvaltningsbesvär.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut

Aktuella kungörelser och meddelanden

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

11 December 2023