Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Politiker och politiska sekreterare

I Karlstads kommun finns cirka 400 förtroendevalda med olika uppdrag. Här hittar du uppgifter om kommunens politiker, nämnder, styrelser och politiska sekreterare. Du kan även se uppgifter från tidigare år.

Politiker i Karlstads kommun

Via knappen nedanför kommer du till förtroendemannaregistret. Där kan du söka efter personer, nämnder, bolag med mera. Du kan också klicka direkt på någon rubrik för att se alla politiker i till exempel en nämnd.

Politiska sekreterare

Andreas Pettersson

Grönröda styret, politisk sekreterare (S)

Ingela Wretling

Grönröda styret, politisk sekreterare (S)

Jens Östergren

(50 procent) Grönröda styret, politisk sekreterare (C)

Marie Persson

(50 procent) Grönröda styret, politisk sekreterare (C)

Sara Burnett

(50 procent) Grönröda styret, politisk sekreterare (MP)

Robert Halvarsson

(50 procent) Grönröda styret, politisk sekreterare (MP)

Siri Hasting

Förtroendevald

(50 procent) Politisk sekreterare (V)

Malin Kling Uddgren

Politisk sekreterare (Borgerliga alliansen)

Jonas Jesslen

Politisk sekreterare (M)

Sidan uppdaterad: 2023-05-15

Hittade du rätt information på sidan?