Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stiftelser och fonder

Är du medborgare i Karlstads kommun? Då kan du söka stipendier och bidrag ur olika stiftelser som kommunen förvaltar.

Stiftelser förvaltas av kommunen

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Kommunen förvaltar pengarna, men det är inte kommunen som äger pengarna. Vi får inte använda pengarna till egna verksamheter.

Olika regler för olika stiftelser

Varje stiftelse har sina särskilda regler. De har bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger ofta vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan en stiftelses regler kräva att den som söker bor på en särskild plats.

Sökbara stiftelser

Du som uppfyller de krav som en sökbar stiftelse har kan söka stipendie ur den. Kraven finns att läsa om under varje stiftelse. Alla stiftelser har sina särskilda ansökningstider. Under varje stiftelse framgår även dessa och hur du gör för att söka. Stiftelserna är kategoriserade efter vilket område de hör till.

De flesta stipendier i den här kategorin vänder sig till dig som studerar på gymnasiet inom Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning. Några stipendier gäller universitets- och högskolestuderande som tidigare studerat hos oss. Vilka stipendier som går att söka varierar från år till år, beroende på vilka regler som donatorn satt upp för sitt stipendium.

Oftast är det ett krav att du är folkbokförd inom kommunen för att söka stipendie från den här kategorin. Vilka stipendier du kan söka kan variera från år till år. Några exempel är kulturstipendier, idrottsstipendier och ungdomskulturstipendier.

Här kan du se vilka fonder du som enskild person kan söka genom vård- och omsorgsförvaltningen.

Aktuella fonder som du kan söka pengar från

Här kan du se om det finns några aktuella fonder att söka nu.

Olika regler för olika fonder

Varje fond har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Ibland måste den sökande komma från en särskild plats eller uppfylla andra krav som donatorn har bestämt.

Utdelning sker två gånger per år, innan midsommar och vid juletid.

Annonsering

När det finns fondmedel att söka annonseras det alltid här på hemsidan. Första lördagen i mars och första lördagen i september annonseras det också i lokal dagspress.

Arbetsmarknads - och socialnämnden i Karlstad ansvarar för fonder som delas ut en gång varje år. Fondmedlen delas ut till enskilda personer enligt donatorernas önskemål.

Stiftelser som inte är sökbara

Det finns också stiftelser som du inte kan söka stipendium eller bidrag ur. De delar istället ut pengar till en person som en stipendiekommitté utsett. Till exempel kan det vara en stiftelse där pedagoger i skolan kan nominera en elev som de tycker ska få pengar ur stiftelsen.

Frågor och svar om stiftelser

En stiftelse är en summa pengar som förvaltas av kommunen för ett bestämt ändamål, men det är inte kommunen som äger pengarna.

Skillnaden mellan stiftelse och gåva är att gåvan inte har några villkor förknippade med sig. Gåvan är en summa pengar som det är fritt använda hur man vill. Stiftelse är en summa pengar som har ett villkor kopplat till sig, för vad eller hur de ska användas.

Stiftelse är en gåva eller donation av medel med ett uttalat syfte till vad eller hur de ska användas och eventuellt även placeras.

En fond är ett generellt namn på en samling av pengar eller medel. Det säger därför inte om det till exempel är en stiftelse eller gåva.

Stipendium är själva utdelningen ur stiftelsen, alltså att man beslutat dela ut en summa pengar till en person. Mottagaren får då pengarna i form av ett stipendium.

Det framgår i varje stiftelses information vem som kan söka pengar ur stiftelsen.

I den information som finns om varje stiftelse kan du läsa mer om hur du söker. Se sökbara stiftelser längre upp på sidan. Vissa stiftelser annonseras också i dagspress.

Karlstads kommun förvaltar cirka 130 stiftelser. Antalet stipendier som går att söka varierar från år till år då det beror på beloppen som delas ut. Vissa år delas färre stipendier ut med större belopp och andra år fler stipendier med lägre belopp.

Det varierar från stiftelse till stiftelse. En del stiftelser har ett förutbestämt belopp som framgår i informationen om stiftelsen. I andra fall beslutar den som utsetts som förvaltare av stiftelsen vilket belopp varje stipendiat får. Det finns oftast också kriterier som den sökande ska uppfylla. Det kan till exempel vara bostadsort, ålder eller liknande.

Pengar ur stiftelser som inte är sökbara delas ut till bland annat elever i grundskolan. Det görs utifrån egna kriterier och olika nomineringar som pedagoger i skolan får göra för sina elever. Det finns också stiftelser som delar ut pengar till barnomsorgen. Det är ett extra tillskott till olika åtgärder eller material där stiftelsens förvaltare anser att det kan behövas.

Det finns inga generella regler som bestämmer det. Däremot kan varje stiftelse ha särskilda bestämmelser för det.

Ja.

I vissa fall framgår det i beslutet att någon form av motprestation ska presenteras av den som får stipendiet. Om det inte framgår så är det ingen som kontrollerar vad pengarna används till. Det förutsätts då att de används i det syfte som var tänkt.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida