Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bolag

I koncernen Karlstads kommun ingår kommunens bolag. Det finns sex kommunala bolag i Karlstads kommun. De ska vara till nytta för medborgarna.

Kommunen äger sina helägda bolag indirekt genom Karlstads Stadshus AB som tillsammans med dess dotterbolag bildar en bolagskoncern. När en kommun äger ett bolag ska den enligt kommunallagen ha inflytande och kontroll över bolagets verksamhet. Det ska alltid finnas ett kommunalt ändamål med bolaget.

Kommunens bolag ska vara till nytta för kommunens medborgare. De ska också bidra till utveckling av staden och hjälpa till att förverkliga kommunala mål. Bolagens viktigaste uppgift inte är att ge vinst. Men de ska ha en balanserad ekonomisk utveckling, både på kort och lång sikt.

Kommunfullmäktige utser ledamöter i bolagens styrelser. Moderbolaget Karlstads Stadshus AB samordnar bolagskoncernens verksamhet.

Bolag inom koncernen Karlstads kommun

Karlstads Stadshus AB

Moderbolaget Karlstads Stadshus AB äger och förvaltar aktier och andelar i kommunala företag inom Karlstads kommun. Kommunen äger 100 procent av bolaget. Karlstads Stadshus AB ska samordna verksamheten i de kommunala bolagen. Bolaget ska också se till att resurserna utnyttjas på bästa sätt. Det gäller mest energi och bostäder. Bolagsstyrelsen fokuserar starkt på nyproduktion.

Verkställande direktör för Karlstads Stadshus AB är Mikael Jareke.
Ulrika K Jansson är vice verkställande direktör.

Styrelse för Karlstads Stadshus AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Protokoll

Karlstad Airport

Karlstad Airport driver flygplatsen som ligger strax norr om Karlstad. Härifrån går både charter-, inrikes- och postflyg. Karlstad Airport ägs till 95 procent av Karlstads kommun och till 5 procent av Region Värmland. Karlstad Airport är Värmlands största flygplats med nästan 100 000 passagerare per år.

Karlstad Airports webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrelse för Karlstad Airport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstads Bostads AB

Karlstads Bostads AB äger och förvaltar cirka 7 400 lägenheter och studentbostäder. Du hittar KBAB:s fastigheter på många olika områden runt om i Karlstad. Fler lägenheter byggs hela tiden. Bolaget har cirka 150 anställda. De arbetar för att hålla hus och gårdar i gott skick och för att få hyresgästerna att trivas.

Karlstads Bostads AB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrelse för Karlstads Bostads AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstads Energi AB

Tillsammans med kunderna gör Karlstads Energi AB Karlstad ljust, varmt och rent. Affärsidén är att vara den nära och engagerade leverantören av energi och renhållning i Karlstadsregionen. Samtidigt är man en trygg och miljöinriktad samarbetspartner.

Karlstads Energi har slagits ihop med det tidigare bolaget El- och Stadsnät och äger, förvaltar, driftssäkrar och bygger ut Karlstads kommuns elnät och fibernät. Verksamheten ska främja spridningen av elektricitet och tillgången till bredband och bredbandstjänster. Det ska göras på ett sätt som är värdeskapande för Karlstads kommun och dess invånare. Bolaget ansvarar för elnätet i Karlstads tätort.

Karlstads Energis webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrelse för Karlstads Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstads Parkerings AB

Karlstads Parkerings AB är helägt av Karlstads kommun, genom koncernen Karlstads Stadshus AB. Bolagets uppgift är främja en hållbar utveckling av Karlstad. Det gör man genom utvecklingsarbete kring parkeringsfrågor och att erbjuda parkeringsanläggningar och parkeringsplatser.

VD för Karlstads Parkerings AB är Susanne Edsgård.

Karlstads Parkerings AB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrelse för Karlstads Parkerings AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mariebergsskogen AB

Mariebergsskogen är Karlstads stadspark. Den skänktes till Karlstad stad på 1800-talet av doktor Conrad Höök. Här finns djurparken Lillskogen, Naturum Värmland, Lekträdgården, friluftsmuseum, rundturståg, badplats, skridskobana och massor av härliga upplevelser.
Öppet alla dagar, året om. Fri entré.

Mariebergsskogens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrelse för Mariebergsskogens AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida