Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kvalitet, undersökningar och statistik

Här kan du läsa om undersökningar som vi deltar i för att få veta hur vi kan göra Karlstad till en ännu bättre kommun att leva i.

Undersökningar och utvärderingar

Vi ser dialogen med dig och andra Karlstadsbor som en självklarhet. Därför tar vi reda på vad ni tycker genom:

  • kund- och brukarundersökningar.
  • medborgarundersökningar.
  • kvalitetsuppföljningar.

Vi följer också upp våra verksamheter och jämför oss med andra kommuner. Här redovisar vi resultat av olika undersökningar inom våra verksamheter.

Servicegarantier

En servicegaranti är både en information och ett löfte om vad du kan förvänta dig av oss. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla. Exempelvis har du rätt att få besked om bygglov eller ekonomiskt bistånd inom en viss tid. Vi garanterar till exempel också att ditt barn får en barnomsorgsplats. Om vi inte håller vad vi lovar ska vi rätta till det snarast. I vissa fall kompenserar vi dig. Det kan vara med ett avdrag på avgiften eller fribiljetter till en kommunal verksamhet, till exempel till badhuset.

Mer information om servicegarantier

Lämna synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna bli bättre. Därför är alla synpunkter välkomna. Oavsett om det är beröm, förslag eller klagomål.

Lämna en synpunkt här

Sidan uppdaterad: 2023-04-14

Hittade du rätt information på sidan?