Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Statistik

Befolkningssiffror och mycket annan statistik kan du hitta i statistikdatabasen eller på någon av våra statistiksidor.

Snabba siffror om Karlstads kommun

Siffrorna är från 2023-12-31 och gäller för 2023 om inget annat anges.

  • Folkmängd: 97 233 invånare (48 839 kvinnor och 48 394 män)
  • Folkökning: 767 invånare
  • Födda: 838 barn
  • Döda: 853 personer
  • Inflyttade: 6 042 personer
  • Utflyttade: 5 270 personer
  • Medelålder: 41,9 år
  • Utländsk bakgrund: 19,1 procent
  • Utrikes födda: 14,7 procent
  • Utländska medborgare: 5,1 procent

Källa: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats..

Se vidare för fler nyckeltal och mer statistik om Karlstad. Du kan också jämföra med riket eller med andra kommuner.

Befolkningssiffror och annan statistik om invånarna i Karlstad hittar du i kommunens statistikdatabas.

Statistikdatabasen

I statistikdatabasen kan du själv ta fram den statistik du vill ha. Där finns siffror för Karlstads kommun som helhet. Det finns också siffror för mindre delar inom kommunen, som till exempel stads- och kommundelar samt tätorter.

Delområdestabellerna är märkta med en stjärna (*). De visar statistik för mindre områden inom kommunen, till exempel stadsdelar, bostadsområden eller landsbygdsområden och mindre tätorter. Tabeller med delområdessiffror innehåller siffror för kommunen totalt som jämförelse.

Tabeller med kommunsiffror har ofta Karlstads jämförelsekommuner Örebro, Linköping, Jönköping, Gävle, Sundsvall, Växjö, Luleå och Kalmar samt rikets siffror med som jämförelse.

Annan statistik och kommunjämförelser

Hittar du inte den statistik du söker på kommunens statistiksidor? Här finns länkar till andra webbplatser som har statistik om Karlstads kommun eller Värmland. Några har även statistikverktyg för kommunjämförelser. Statistikmyndigheten SCB har bland annat en webbsida med visualiseringar av kommunsiffror.

Statistikmyndigheten SCB är den centrala förvaltningsmyndigheten för den officiella statistiken. De har i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik. SCB har bland annat en webbsida med visualiseringar av kommunsiffror.

Arbetsförmedlingen har statistik om arbetslöshet och arbetsmarknad.

Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för den officiella kriminalstatistiken i Sverige.

Ekonomifakta har statistik om ekonomi, skatter, företagande, energi, miljö, utbildning och forskning. Det finns möjlighet till kommunjämförelser.

Kolada är en databas där du kan hitta siffror för kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. Med över 2 000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Det finns även olika öppna jämförelser och andra kommunfaktasidor utifrån olika teman, till exempel Om kommunen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har statistik på kommunnivå inom deras ansvarsområden till exempel bränder och trafikolyckor.

Regionfakta har lättillgänglig beskrivande statistik om Värmlands befolkning, näringsliv och samhälle.

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

Folkhälsomyndigheten har en databas som heter Folkhälsodata. Den innehåller bland annat statistik kopplad till folkhälsan i kommunerna. Myndigheten har även en FolkhälsoStudio. Den är ett verktyg för visualisering, där man kan göra egna analyser och kommunjämförelser.

Svenskt Näringsliv visar statistik om det lokala företagsklimatet i svenska kommuner. Till exempel när det gäller nyföretagande, handläggningstider och de största arbetsgivarna. Jämförelser med andra kommuner och faktorer kan göras.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har nyckeltal, analyser och statistikpaket. Bland annat när det gäller barnomsorg, utbildning och äldreomsorg på kommunnivå.

Sidan uppdaterad: 2024-04-08

Hittade du det du sökte på sidan?