Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Nyckeltal från Kolada

Här finns nyckeltal som är fritt tillgängliga att använda. En ökad tillgänglighet till och användning av dessa kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

 

Sidan uppdaterad: 2024-02-21

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida