Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Befolkningsprognos - när blir vi 100 000 invånare?

Karlstads kommun beräknas ha drygt 100 000 invånare år 2026. I slutet av prognosperioden, år 2032, beräknas antalet ha ökat till drygt 107 000 invånare. Det är en ökning med nästan 11 000 invånare till 2032 jämfört med 2022. I genomsnitt en ökning med cirka 1,1 procent per år.

Under år 2022 ökade Karlstads kommuns befolkning med 1 058 personer och sista december hade kommunen 96 466 invånare. Folkökningen förklaras främst av ett positivt inrikes flyttnetto, det vill säga att det var fler som flyttade till kommunen från övriga delar av Sverige än i den andra riktningen.

Många flyttar till Karlstad

Kommunen hade även ett invandringsöverskott. Totalt flyttade 6 188 personer till Karlstad och 5 203 personer från Karlstad, vilket gav ett positivt flyttnetto på 965 personer. Under året föddes 901 barn och 855 personer avled, vilket gav ett födelseöverskott på 46 personer.

Befolkningsökningen förväntas fortsätta

Befolkningen antas fortsätta öka under hela prognosperioden 2023-2032. Prognosen pekar på att kommunen når 100 000 invånare under år 2026 och vid utgången av år 2032 pekar prognosen på att folkmängden i kommunen kommer uppgå till drygt 107 300 personer.

Kraftigast ökning procentuellt sett sker i de äldsta åldersgrupperna som väntas öka markant under prognosperioden i takt med att 40-talisterna åldras in i denna grupp.

Både födda och döda förväntas öka under hela prognosperioden vilket ger ett ökat födelseöverskott varje år fram till 2030. De två sista prognosåren förväntas däremot födelseöverskottet minska marginellt.

Dokument befolkningsprognos

Karlstads kommuns statistikdatabas

Fler siffror om Karlstads befolkning hittar du i kommunens statistikdatabas.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida