Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lagar och regler

Här hittar du information om bland annat allmänna bestämmelser, lokala föreskrifter och ordningsregler samt taxor och avgifter. Du kan också få svar på vanliga frågor om juridik. Till exempel om allmänna handlingar, myndighetsutövning och personuppgiftslagen.

Officiell anslagstavla

Här publiceras kommunens kungörelser och meddelanden.

Flaggning på allmänna flaggstänger

Hur och när Karlstads kommun flaggar.

Myndighetsutövning

Läs om vad myndighetsutövning är och se vanliga frågor och svar.