Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Val och folkomröstningar

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val i kommunen. I september vart fjärde år är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Val till Europaparlamentet hålls normalt i juni vart femte år.

Valnämnden

Det är valnämnden i kommunen som ansvarar för att genomföra:

 • allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige
 • val till Europaparlamentet
 • folkomröstningar.

Ordförande: Marianne Wreifors (S)
Vice ordförande: Gunnar Ordell (M)

Här kan du läsa mer om valnämnden.

Allmän och lika rösträtt

Regeringsformen är en av våra grundlagar. I den står det att all makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer vem eller vilka som representerar dem när viktiga beslut ska fattas. Till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Det svenska valsystemet bygger på allmän och lika rösträtt. Valen ska vara fria, hemliga och direkta.

När är det val?

Vart fjärde år är det val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Det sker den andra söndagen i september. Nästa val är 2026.

Vart femte år är det val till Europaparlamentet. I Sverige hålls alltid valet till Europaparlamentet på en söndag och nästa val är den 9 juni 2024.

Vem får rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen
 • svensk medborgare, och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Riksdagen: Läs om hur riksdagen arbetar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare, och
 • folkbokförd i kommunen eller regionen,

eller

 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Region Värmland: Läs om hur regionfullmäktige arbetar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstads kommun: Läs om hur kommunfullmäktige arbetar.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Europaparlamentet: Läs om hur Europaparlamentet fungerar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige. Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Det gäller oavsett om du röstat i något val tidigare.

För att anmäla dig till röstlängden behöver du fylla i en blankett och skicka den till Skatteverket.

Skatteverket: Hitta blanketten och läs mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valmyndigheten: Läs mer om rösträtt för dig som utlandssvensk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kalender över kommande valår

Nästa allmänna val är till Europaparlamentet den 9 juni 2024. Nedan ser du vilka som är de kommande valåren.

Kommande valår
ÅrValtyp
2024Europaparlamentet
2025Sametinget
2026Riksdagen, region- och kommunfullmäktige
2029Europaparlamentet
2029Sametinget

Folkomröstningar

Utöver dessa val kan det även förekomma folkomröstningar. I Sverige finns två sorters omröstningar som gäller hela landet:

 • rådgivande folkomröstningar
 • folkomröstningar som rör en grundlagsfråga.

Det är riksdagen som beslutar om en nationell folkomröstning ska hållas och när den ska genomföras. Folkomröstningar kan också hållas i en kommun eller region. Sådana folkomröstningar är alltid rådgivande. Det är kommunen eller regionen som beslutar om en folkomröstning ska hållas.

Sidan uppdaterad: 2024-01-18

Hittade du det du sökte på sidan?