Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kund- och brukarundersökningar

Kommunens personal är trevlig och tillmötesgående. Karlstadsborna är mycket nöjda med servicen som kommunen erbjuder. Det visar de kund- och brukarundersökningar som koncernen Karlstads kommun genomför regelbundet.

Kund- och brukarundersökningar görs för att ta reda på vad Karlstadsborna tycker om den service som kommunen utför. De görs inom många olika områden, till exempel inom äldreomsorgen. Resultaten ligger till grund för kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete. Det finns privata utförare av vissa tjänster, till exempel inom vård- och omsorg. De erbjuds också att delta i undersökningarna.

Undersökningar per område

Välj inom vilket område du vill läsa om kund- och brukarundersökningar.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen genomför nästa kund- och brukarundersökning under hösten 2023. Den görs i enkätform för myndighetsutövningen i förvaltningen.

I övrigt genomför olika verksamheter mer kontinuerliga kund- och brukarundersökningar i det ordinarie systematiska uppföljningsarbetet. Förvaltningen tycker att det är viktigt att följa våra medborgares åsikter mer kontinuerligt.

I flera av verksamhetens utvecklingsuppdrag används också metoden tjänstedesign, där medborgares åsikter är en del i arbetet.

Varje år får kunderna inom funktionsstöd svara på frågor om hur de uppfattar service och kvalitet. Alla privata och kommunala utförare ingår i undersökningen som visar att brukarna känner sig trygga och nöjda med den hjälp de får.

Varje år får kunderna inom äldreomsorgen svara på frågor om hur de uppfattar service och kvalitet. Alla privata och kommunala utförare ingår i den nationella undersökningen. Resultatet av undersökningarna presenteras på Äldreguiden som är en webbplats av Socialstyrelsen.

Sidan uppdaterad: 2024-04-22

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida