Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Befolkningssiffror

Här kan du läsa om kommunens folkmängd och befolkningsförändringar.

Under 2023 ökade folkmängden i Karlstads kommun med 0,8 procent (767 personer) och vid årsskiftet var vi 97 233 Karlstadsbor i kommunen.

Antalet Karlstadsbor ökar

Befolkningen i Karlstad ökar stadigt tack vare fler inflyttade än utflyttade. Under 2023 har 6 042 personer flyttat hit, vilket är färre än under 2022. Samtidigt, under 2023, har 5 270 personer flyttat härifrån, vilket är något fler än under 2022. Det innebär att flyttnettot för 2023 landar på +772 personer, vilket är mindre än för 2022 då det var 965.

Av de personer som flyttade hit var det fler som flyttade från övriga Sverige än från övriga Värmland.

Det största flyttnettot kom från flyttningarna mot övriga Värmland, 544 fler inflyttade än utflyttade. Mot övriga Sverige var det 144 fler inflyttade än utflyttade och mot utlandet var det 84 fler inflyttade än utflyttade.

Färre barn har fötts under året

Under 2023 föddes 838 barn, samtidigt som det dog 852 personer. Jämfört med 2022 handlar det om betydligt färre födda, men även om något färre döda.

När det gäller barnafödandet och dödligheten bidrog nettot däremellan med ett födelseunderskott på -15 personer, vilket kan jämföras med år 2022 då födelseöverskottet låg på 46 personer.

Statistiken för hela länet

Tittar man till hela Värmlands län är statistiken lite dyster. Under 2023 minskade befolkningen med 428 personer. Faktum är att bara två av 16 kommuner redovisar en befolkningsökning; Karlstad (+767) och Hammarö (+120).

De största befolkningsminskningarna hade Filipstad (-281), Kristinehamn (-236) och Säffle (-231).

Inte en enda kommun i länet hade ett positivt födelseöverskott..

Karlstads befolkning i siffror

  • Vid årsskiftet 2023/2024 var 97 233. Det är en ökning med 767 personer sedan årsskiftet 2022/2023.
  • Under 2023 flyttade 6 042 hit, vilket är 126 färre än året innan.
  • Under 2023 flyttade 5 270 personer från Karlstad, vilket är 67 fler än året innan.
  • Födelseunderskottet var -15, alltså 15 fler döda än födda.

Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning. För att ingå i statistiken ska man någon gång under året har varit folkbokförd i Sverige.

Under 2023 har Skatteverket genomfört en extra granskning av folkbokförda, vilket har medfört en bortrensning av felaktigt folkbokförda. För Karlstads del handlar det om ett femtiotal personer bland de som flyttat från Sverige under 2023. Detta påverkar statistiken för utrikes utflyttning som ökar med cirka 50 personer och gör att flyttnettot blir lägre för 2023.

Statistiskt underlag

Befolkningsstatistik för alla Sveriges kommuner från Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstads kommuns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad: 2024-04-22

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida